Verktyget för heltäckande boendestatistik

FB Lägenhet ger dig helt nya möjligheter att ta reda på allt från hur stor boendeyta snitthushållet har, till hur många som bor ensamma i din kommun. Att veta hur folk bor och flyttar är grundläggande information för en bra bostadsplanering inom kommunen.

Tillgång till aktuell lägenhetsinformation

Med FB Lägenhet sammanställs och förädlas Lantmäteriets lägenhetsregister och ger tillgång till alltid aktuell lägenhets-information.

Tillsammans med folkbokföringen kopplar registret samman folkbokförda personer och hushåll med byggnader och lägenheter och inte enbart med fastigheter som du normalt är folkbokförd på.

Kontakt