Verktyget för heltäckande boendestatistik

Med FB Lägenhet ger dig helt nya möjligheter att ta reda på allt från hur stor boendeyta snitthushållet har till hur många som bor ensamma i din kommun. Att veta hur folk bor och flyttar är grundläggande information för en bra bostadsplanering inom kommunen.

Med FB Lägenhet sammanställs och förädlas Lantmäteriets lägenhetsregister och ger tillgång till alltid aktuell lägenhetsinformation. Tillsammans med folkbokföringen kopplar registret samman folkbokförda personer och hushåll med byggnader och lägenheter och inte enbart med fastigheter som du normalt är folkbokförd på.

Kontakt