FB FIR Rikssök

FB FIR Rikssök ger dig möjlighet att söka fastighetsinformation över hela landet, direkt i FB-Webb.

Sök information om fastigheter över hela landet

FB FIR Rikssök slår online direkt mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster och presenterar informationen tillsammans med dina vanliga sökningar direkt i FB FIR. Detta gör att funktioner som etiketter m.m. även fungerar för ”Rikssökta” fastigheter.

FB FIR Rikssök i FB Webb 7.4.0/7.4.1 har stöd för följande Direktåtkomsttjänster:

  • Registerbeteckning 4.0.0
  • Fastighet Direkt 1.6.1
  • Belägenhetsadress 4.1.0
  • Gemensamhetsanläggning Direkt 1.6.0
  • Inskrivning 2.1.1
  • Taxering Direkt 1.6.0
  • Samfällighetsförening Direkt 1.1.0

Med FB FIR Rikssök kan du nå fastighetsinformation över hela riket. Dessutom finns det tre fördelar som även gäller fastigheter inom din kommun:

  • Information om inteckningar och pantbrev kan vanligtvis endast nås via våra Rikssök tjänster eftersom kommuner normalt inte blir godkända av Lantmäteriets jurister för att lagra inskrivningsinformation i en egen databas
  • Du får tillgång till taxeringsinformation för innevarande år redan under hösten samma år i stället för att vänta tills januari nästkommande år
  • Du får tillgång till information om samfällighetsföreningar, information som Lantmäteriet för närvarande har problem att avisera

Tillbaka till FB FIR?

Klicka här