FB FIR Rikssök

FB FIR Rikssök ger dig möjlighet att söka fastighetsinformation över hela landet, direkt i FB-Webb.

Sök information om fastigheter över hela landet

FB FIR Rikssök slår online direkt mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster och presenterar informationen tillsammans med dina vanliga sökningar direkt i FB FIR. Detta gör att funktioner som etiketter m.m. även fungerar för ”Rikssökta” fastigheter.

FB FIR Rikssök har stöd för följande Direktåtkomsttjänster:

  • Belägenhetsadress Direkt
  • Fastighet Direkt
  • Gemensamhetsanläggning Direkt
  • Inskrivning Direkt
  • Samfällighetsförening Direkt
  • Taxering Direkt
  • Registerbeteckning Direkt

Tjänsten Akt Direkt används av FB FIR Arken.

Med FB FIR Rikssök kan du nå fastighetsinformation över hela riket. Dessutom finns det tre fördelar som även gäller fastigheter inom din kommun:

  • Information om inteckningar och pantbrev kan vanligtvis endast nås via våra Rikssök tjänster eftersom kommuner normalt inte blir godkända av Lantmäteriets jurister för att lagra inskrivningsinformation i en egen databas
  • Du får tillgång till taxeringsinformation för innevarande år redan under hösten samma år i stället för att vänta tills januari nästkommande år
  • Du får tillgång till information om samfällighetsföreningar, information som Lantmäteriet för närvarande har problem att avisera

Tillbaka till FB FIR?

Klicka här