OL2

OL2 är ett program för handläggning av folköl, tobak, receptfria läke-medel och e-cigaretter. Programmet är utvecklat med ett gränssnitt och en teknisk miljö som överensstämmer med AlkT (administrativt stöd för serveringstillstånd).

För dig som handlägger, beslutar eller gör tillsyn

Tanken med OL2 är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för hand-läggning av ärenden och tillsyn över folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter.

Systemet innehåller moduler för ärendehantering, tillsyn, bevakning, uppföljning, statistik och avgifter.

Programmet används av cirka 170 svenska kommuner samt Oslo kommun i Norge

Grunden i OL2 är ett register över försäljningsställen. För varje försäljningsställe kan du löpande registrera ärenden, händelser och beslut samt få en översiktlig historik över vad som skett eller gjorts i anslutning till försäljningsstället. Till händelser och beslut kan in- och utgående dokument knytas, som med hjälp av mallar kan hämta information från OL2.

 

Tillsyn och uppföljning

I tillsynsdelen planeras och registreras tillsynsbesök. Planering av tillsynsbesök kan göras utifrån bland annat tillståndstyp och typ av försäljning, placering eller när senaste tillsynsbesök gjordes. För besök registreras sedan kontrollanter, tider, eventuella anmärkningar och foton. För att underlätta hantering av tillsynsbesök finns en särskild app för mobil användning. Tillsynsprotokoll kan genereras med hjälp av olika dokumentutskrifter.

Via uppföljningsdelen kan du söka efter och välja ut information om försäljningsställen, tillstånd, typ av försäljning, ärende, beslut med mera för att sedan kunna skapa listor, rapporter, etiketter och utskrifter. Informationen kan enkelt föras över till Excel.

Tillsynsavgifter kan hanteras av OL2, debiteringslistor kan tas fram och innehållet kan varieras med hjälp av olika urval. För kommuner som använder integration till kommunens debiteringssystem (tilläggsmodul), kan OL2 skapa en fil som kopieras till önskat ställe i kommunens nät för inläsning i debiteringssystemet.

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här
Kontakt