Tillsyn över försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

OL2 är utvecklat med ett gränssnitt och en teknisk miljö som överensstämmer med AlkT (administrativt stöd för serveringstillstånd).

Tanken med OL2 är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för handläggning av ärenden och tillsyn över försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Systemet innehåller delar för ärendehantering, tillsyn, bevakning, uppföljning, statistik och avgifter.

Kurser

Ta del av våra kurser för att få större nytta av systemets alla fördelar. Kurserna är för både nya och mer vana användare av OL2.

Läs mer om våra kurser här!

Majoriteten av Sveriges kommuner använder OL2

För support, tillgång till manualer, mallar, programversioner med mera – kontakta vår kundservice.Sokigo kundservice
Kontakt