Tillsyn över försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter

OL2  är utvecklat med ett gränssnitt och en teknisk miljö som överensstämmer med AlkT (administrativt stöd för serveringstillstånd).

Tanken med OL2 är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för handläggning av ärenden och tillsyn över folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter.

Systemet innehåller moduler för ärendehantering, tillsyn, bevakning, uppföljning, statistik och avgifter.

Kurser

Ta del av våra kurser för att få större nytta av systemets alla fördelar. Kurserna är för både nya och mer vana användare av OL2.

Läs mer om våra kurser här!

Programmet används av cirka 170 svenska kommuner samt Oslo kommun i Norge

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här
Kontakt