Effektiv informationsspridning om gaturummet med LV

LV erbjuder en effektiv informationsspridning kring vägnätsknuten information.

Kan informationsspridningen bli effektivare?

LV har ett utbyte med både trafikverket (NVDB) och andra aktörer. Det ger ett automatiserat flöde av information mellan intressenter och att du har en källa som ajourhålls av flera aktörer.

Många verksamheter berörs av och måste ta hänsyn till det som sker i gaturummet. Med LV har du alltid den senaste informationen.

Det är lätt att dela information från LV genom de inbyggda gränssnitten

Att kunna hantera vägnätsknuten information på ett enda ställe är centralt för alla verksamheter som vill jobba effektivt med samhällsplanering. Planerar du exempelvis att stänga av en väg för ett grävjobb, kan du enkelt låta din omvärld få kännedom om detta genom LV. Detta då det är lätt att dela information från LV genom de inbyggda gränssnitten.

För att säkerställa att rätt personer jobbar med rätt saker innehåller LV även funktioner som hanterar användare och behörighet.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information LV

Aktuell version: LV 5.1

Systemkrav
681,8 KB
PDF Icon
Systemkrav för GI 3.6 finns här: https://sokigo.com/produkter/rx-map/
Kontakt