iipax Archive – det kompetenta e-arkivet

Modulen iipax Archive for Evolution är en arkivlösning som är konstruerad för små och stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom möjlighet att anpassa sig till din verksamhet, är iipax Archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

iipax Archive hanterar all typ av information

Med iipax Archive for Evolution hanterar du all typ av information och uppfyller alla regler och standarder för offentlig sektor. Funktion finns för konvertering till arkivbeständiga format enligt Riksarkivets föreskrifter.

Ökad kontroll med effektiva verktyg

Ansvar för ett elektroniskt arkiv kräver kontroll. iipax Archive ger dig:

 • Överskådlig och praktisk användbar arkivstruktur
 • Integrerad arkivredovisning.
 • Hantering av beställningar
 • Daglig administration med spårbarhet
 • Statistik över innehåll, inlämnad och uthämtad information
 • Automatiskt genererad och hanterad metadata för spårbarhet, skydd mot obehörig förvanskning
 • Behörighetsstyrning, inklusive stöd för sekretess och hantering av känsliga personuppgifter
 • Hantering av överenskommelser med informationsproducenterna
 • Enkelt filgränssnitt för arkivering
 • Avancerad avställnings- och gallringsfunktion, integrerbart med Evolution och andra system
 • Enkel återsökning för olika roller
 • Sökfunktioner genom plattformsoberoende Web Services
 • Visning av information i verksamhetssystem, på intranät eller på internet
Kontakt