ISM gör det enkelt att skapa, förvalta och använda öppna och GIS-neutrala geodatalager

ISM är en produkt för att skapa och administrera GIS-gemensamma geodatabaser och informationsmodeller, som direkt kan utnyttjas via användarvänliga applikationer i valfria GIS/CAD klienter.

Tre snabba om ISM

  • I ISM kan olika informations- och data-modeller förvaltas och lagras i valfria databaser. ISM kan också nyttja filsystem och OGC-tjänster.
  • Systemet har även stöd för den Svenska geodatastandarden ”Svensk geoprocess”.
  • ISM vänder sig till alla typer av organisationer som hanterar både intern och extern geodata.
Varför ISM?

ISM skapar ett geodatalager baserat på valfria databaser exempelvis Oracle, SQL-server, PostgreSQL/PostGIS. Datalagret kan direkt utnyttjas av befintliga GIS-system och GIS-applikationer som Topocad, Autocad, Microstation, MapInfo, ArcGIS eller Webbaserade system som CSM och opensource-baserade lösningar.

Befintliga investeringar i programvaror, utbildningar och system kan därmed enkelt samexistera med nya GIS-portaler och olika typer av interna och externa geodatatjänster.

ISM har omfattande stöd för att enkelt administrera geodatalager, metadata och behörigheter kring alla typer av datakällor. ISM gör det därför enkelt för administratörer att förvalta och sätta upp regelsystem för organisationsövergripande och behörighetsutsatt geodata och geodatatjänster. Användarna, baserat på behörighet, ges direkt tillgång till det gemensamma geodatalagret via användarvänligt gränssnitt, så kallad ISM Adapter som installeras i GIS-klienten.

ISM Adaptern innehåller användarfunktioner för att öppna hela eller del av olika kartprodukter över valfria geografiska områden definierad av exempelvis en sökning, fördefinierade områden, via område på befintlig visad karta eller via olika koordinatinmatningar. I tillägg får användarna också tillgång till ett rikt funktionssätt mot datalagret vid exempelvis MBK arbete och GIS analys/presentationer.

ISM har inbyggda funktioner för ”on the fly” koordinatsystemsöverräkning, metadata attributlistor och värdemängder, AD/SSO, historik, QA, konflikthantering och textplacering. Systemet stödjer både långa och korta transaktioner samt stilhantering för alla typer av GIS-klienter samt har stöd för att skapa strukturerade arbetsprocesser samt OGC baserade geodatatjänster.

ISM och CSM nedladdningKlicka här

Teknisk information ISM

Aktuell version: ISM

Kontakt