Evolution Network File Attach

Modul för att koppla filer från en nätverksmapp till registreringar i Evolution

Evolution Network File Attach används för att koppla skannade filer från nätverksmapp till registrerade dokument i Evolution. Utpekad mapp övervakas av Evolution och om något läggs till i mappen med ett filnamn som matchar innehållet i ett specifikt fält i registreringsbilden så kopplas dokumentet automatiskt med filen och filen tas sedan bort från mappen.

Exempel på användning:

  1. Handling registreras med Skanningsid = ”1234” i Evolution.
  2. Användaren skannar dokumentet på skannern och väljer filnamn ”1234.pdf”.
  3. Evolution övervakar mappen och matchar dokumentens filnamn med skanningsid:n, sparar filerna i Evolutions databas och kopplar dem till registreringen.
  4. Filen tas bort från mappen.
  5. Skanningsid tas bort från registreringen (möjliggör återanvänding av id:n).