Evolution Network File Attach

Evolution Network File Attach används för att koppla skannade filer från nätverksmapp till registrerade dokument i Evolution.

Modul för att koppla filer från en nätverksmapp till registreringar i Evolution

Utpekad mapp övervakas av Evolution och om något läggs till i mappen med ett filnamn som matchar innehållet i ett specifikt fält i registreringsbilden så kopplas dokumentet automatiskt med filen och filen tas sedan bort från mappen.

Exempel på användning:

  • Handling registreras med Skanningsid = ”1234” i Evolution
  • Användaren skannar dokumentet på skannern och väljer filnamn ”1234.pdf”
  • Evolution övervakar mappen och matchar dokumentens filnamn med skanningsid:n, sparar filerna i Evolutions databas och kopplar dem till registreringen
  • Filen tas bort från mappen
  • Skanningsid tas bort från registreringen (möjliggör återanvänding av id:n)

Tillbaka till Evolution?

Klicka här