Kungörelse hjälper dig kungöra bygglovsbeslut

Med Kungörelse automatiseras rapporteringen av beslut till Post- och Inrikes tidning. Processen blir enklare och snabbare!

Eliminera tidskrävande manuell registrering

Sänd beslut för publicering med litet klick. Så okomplicerat att vem som helst kan göra det. Det enda kravet är att du är behörig och loggar in i tjänsten.

Kvalitetssäkring sker genom automatisk loggning i ärendet med den text som publiceras i PoIT tillsammans med det KungörelseID som återrapporteras.

Teknisk information Kungörelse

Kontakt