Kungörelse hjälper dig kungöra bygglovsbeslut

Automatiserad rapportering av beslut till Post- och Inrikes tidning.

Eliminera tidskrävande manuell registrering

Kvalitetssäkring sker genom automatisk loggning i ärendet med den text som publiceras i PoIT tillsammans med det KungörelseID som återrapporteras.

Med Kungörelse sänder du beslut för publicering med ett klick. Så okomplicerat att vem som helst kan göra det. Det enda som krävs är att du är behörig och loggar in i tjänsten.

Teknisk information Kungörelse

Kontakt