Evolution Sign

Är du trött på att skriva ut, signera och skanna in dokument för att sedan koppla rätt i Evolution? Med Evolution Sign slipper du allt detta.

Digital signering direkt från Evolution

Modulen låter användaren skicka dokument för digital signering direkt från Evolution till en e-signeringstjänst. När dokumentet blir signerat ersätts befintligt dokument i Evolution med den signerade versionen.

Fördelar med e-signering

  • Spårbarhet – Se vart i processen ett dokument befinner sig, om ett dokument har blivit skickat på signering eller om dokumentet blivit signerat
  • Minskad administration – För att justera ett protokoll behöver du bara skicka dokumentet för signering direkt i Evolution. Alla parter får tillgång till dokumentet direkt och när det har signerats lagras den signerade versionen i Evolution
  • Digital dokumenthantering – Pappersflödena minskar, vilket även är positivt för miljön
  • Hög säkerhet – Minst lika säkert som en fysisk signatur då det signeras med hjälp av BankID

I dagsläget har vi färdiga integrationer mot Netpublicator Sign, men gränssnittet kan anpassas till motsvarande lösningar.

Evolution Connector Netpublicator Sign

I Evolution kan användare skicka valfritt dokument på signering. Vem som har rätt att göra detta är givetvis behörighetsstyrt. Du kan välja om de personer som skall skriva under ska bli notifierade via e-post. Användaren notifieras om att de har ett dokument att signera och loggar in via webben.

Under tiden ett dokument är ute för signering syns detta tydligt i Evolution. Personerna som har blivit ombedda att signera dokumentet kommer göra detta genom mobilt BankID. Om dokumentet signeras ersätts befintligt dokument i Evolution med den signerade versionen i bevarandeformat och statusen på dokumentet förändras till ”signerad”.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här