Våra kurser

Välkommen på kurs!

När du använder ett system från oss är det bra att gå en kurs för att få större nytta av systemets alla fördelar. Som nybörjare kan du gå en grundkurs och få en ny plattform att stå på. Har du jobbat med Sokigos produkter en tid tar vi dig till nästa nivå.

Anmälan
Anmälan sker via vårt anmälningsformulär på respektive kurstillfälle. Saknar kursen ett planerat datum kan du anmäla ditt intresse till kurs@sokigo.com.

Avbokning
Om du anmält dig och får förhinder behöver vi veta det senast tre veckor innan kursen. Vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften.

Läs mer om våra kursvillkor här

Vid frågor eller för specialanpassad kurs, kontakta kurs@sokigo.com

Covid-19

Vårens kurser kommer genomföras via webb med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle förändringar ske kan detta ändras och vissa kurser kan i stället komma att genomföras i kurslokal. Vi uppdaterar hemsidan med aktuell information.

Område
Nivå
DETALJPLAN|Webb|3 timmar
Focus Detaljplan Nyheter i version 21.1

Webbkursen är för dig som är van användare av Focus Detaljplan. Gäller båda Focus-varianterna.

Webbkursen är för dig som är van användare av Focus Detaljplan. Gäller båda Focus-varianterna.

Okt 15
Webb
Okt 26
Webb
BYGGLOV|Grund|1 dag
ByggR Grund

Kursen är för dig som arbetar med ärendehantering i ByggR och utgår från bygglovsprocessens flöde och hur systemet stödjer detta. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med ärendehantering i ByggR och utgår från bygglovsprocessens flöde och hur systemet stödjer detta. Genomförs via webb.

Sep 28
Via webb
Fullbokad
Nov 01
Via webb
ALKOHOL OCH TOBAKSTILLSTÅND|Grund|1 dag
AlkT/OL2

Kursen är för både nya och mer vana användare av AlkT och OL2.

Kursen är för både nya och mer vana användare av AlkT och OL2.

Okt 07
Stockholm
DETALJPLAN|Grund|2 dagar
Focus Detaljplan Grund

Kursen är för dig som ritar detaljplaner i kommunal eller privat verksamhet. Gäller båda varianterna av Focus. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ritar detaljplaner i kommunal eller privat verksamhet. Gäller båda varianterna av Focus. Genomförs via webb.

Okt 07
Via webb
Fullbokad
Okt 14
Via webb
Fullbokad
Nov 11
Via webb
Fullbokad
Nov 18
Via webb
Nov 25
Via webb
Dec 09
Via webb
Fullbokad
BYGGLOV|System|1 dag
ByggR System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för ByggR. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för ByggR. Genomförs via webb.

Okt 11
Via webb
Nov 18
Via webb
TOPODIREKT|System|2 dagar
TopoDirekt Administratör

Kursen är för dig som ska administrera TopoDirekt i din organisation. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska administrera TopoDirekt i din organisation. Genomförs via webb.

Okt 12
Via webb
Nov 08
Via webb
Dec 06
Via webb
MILJÖ|Grund|2 dagar
Ecos Grund

Kursen är för dig som är ny användare av Ecos. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som är ny användare av Ecos. Genomförs via webb.

Okt 20
Via webb
Nov 15
Via webb
Dec 13
Via webb
MILJÖ|System|1 dag
Ecos System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för Ecos. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för Ecos. Genomförs via webb.

Okt 22
Via webb
Nov 17
Via webb
Dec 15
Via webb
DETALJPLAN|Påbyggnad|1 dag
Focus Detaljplan Repetition och nyheter i version 21.1

Kursen är för dig som gått en grundkurs och tagit en längre paus i ditt planritande. Gäller båda Focus-varianterna. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som gått en grundkurs och tagit en längre paus i ditt planritande. Gäller båda Focus-varianterna. Genomförs via webb.

Okt 25
Via webb
CAD|Grund|1 dag
CAD för Focus Detaljplan

Kursen är en förberedande grundkurs i CAD för dig som ska rita i Focus Detaljplan. Genomförs via webb.

Kursen är en förberedande grundkurs i CAD för dig som ska rita i Focus Detaljplan. Genomförs via webb.

Nov 01
Via webb
BYGGLOV|Påbyggnad|1 dag
ByggR Mallar

Kursen är för dig som vill ändra och skapa ordbehandlingsmallar i ByggR och förstå vilka data som hämtas ut i dokumenten via mallarna. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill ändra och skapa ordbehandlingsmallar i ByggR och förstå vilka data som hämtas ut i dokumenten via mallarna. Genomförs via webb.

Nov 02
Via webb
Nov 30
Via webb
KART OCH GIS|Grund|2 dagar
CSM

Kursen är för dig som vill lära dig administrera och konfigurera CSM. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig administrera och konfigurera CSM. Genomförs via webb.

Nov 02
Via webb
TOPODIREKT|Grund|2 dagar
TopoDirekt Användare

Kursen är för dig som kommer jobba med produkten TopoDirekt. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som kommer jobba med produkten TopoDirekt. Genomförs via webb.

Nov 02
Via webb
Dec 02
Via webb
FASTIGHET OCH BEFOLKNING|System|2 dagar
FB System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för FB. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för FB. Genomförs via webb.

Nov 23
Via webb
TRAFIK OCH GATA|Grund|2 dagar
LTF

Kursen är för dig som vill lära dig registrera och hantera ärenden om lokala trafikföreskrifter i LTF. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig registrera och hantera ärenden om lokala trafikföreskrifter i LTF. Genomförs via webb.

Dec 01
Via webb
ABOU|Uppdatering|3 timmar
Abou – E-tjänstebyggaren Repetition

Webbkursen är för dig som ska bygga e-tjänster i Abou och som tidigare genomgått en grundutbildning men nu känner behov av att repetera dina kunskaper.

Webbkursen är för dig som ska bygga e-tjänster i Abou och som tidigare genomgått en grundutbildning men nu känner behov av att repetera dina kunskaper.

ABOU|Webb|3 timmar
Abou – Administrationsgränssnitt

Kursen är för dig som handlägger ärenden i Abou. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som handlägger ärenden i Abou. Genomförs via webb.

ABOU|Grund|1 dag via webb eller hos kund
Abou – E-tjänstebyggaren Grund

Kursen är för dig som utvecklar e-tjänster i kommunen. Den passar även projektledare och chefer som vill förstå hur det fungerar. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som utvecklar e-tjänster i kommunen. Den passar även projektledare och chefer som vill förstå hur det fungerar. Genomförs via webb.

ABOU|Påbyggnad|1 dag via webb eller hos kund
Abou – E-tjänstebyggaren Påbyggnad

Kursen är för dig som utvecklar avancerade e-tjänster i kommunen. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som utvecklar avancerade e-tjänster i kommunen. Genomförs via webb.

TOPODIREKT|Webb|2 + 1 tim vid olika tillfällen
Ajourhålla Register-GML med TopoDirekt

Webbkursen är för dig som ska börja leverera kvalitetsförbättringar via Registerkarte-GML till Lantmäteriet

Webbkursen är för dig som ska börja leverera kvalitetsförbättringar via Registerkarte-GML till Lantmäteriet

ALKOHOL OCH TOBAKSTILLSTÅND|Grund|3 timmar via webb eller hos kund
AlkT

Kursen är för både nya och mer vana användare av AlkT.

Kursen är för både nya och mer vana användare av AlkT.

TRAFIK OCH GATA|Grund|1 dag
Bilflytt

Kursen är för dig som hanterar flytt av feluppställda fordon med hjälp av Bilflytt. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som hanterar flytt av feluppställda fordon med hjälp av Bilflytt. Genomförs via webb.

BYGGLOV|Webb|2 timmar
ByggR Nyheter i 2.2

Webbkursen är för dig som använder ByggR.

Webbkursen är för dig som använder ByggR.

KART OCH GIS|Grund|1 dag
Cesium 3D

Kursen är för dig som jobbar med data i 3D och vill visualisera. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som jobbar med data i 3D och vill visualisera. Genomförs via webb.

MILJÖ|Webb|2 timmar
Ecos Mallar

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller van användare.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller van användare.

MILJÖ|Påbyggnad|2 dagar
Ecos Rapporter

Kursen är för dig som vill använda Ecos vyer för att få ut data ur Ecos databas. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill använda Ecos vyer för att få ut data ur Ecos databas. Genomförs via webb.

MILJÖ|Webb|1,5 timme
Ecos Rapportering till Livsmedelsverket

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV.

FASTIGHET OCH BEFOLKNING|Webb|3 timmar
FB Hjälpprogram

Webbkursen är för dig som är systemansvarig på FB.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig på FB.

FASTIGHET OCH BEFOLKNING|Webb|3 timmar
FB Områdeshantering

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för FB och vill lära dig hantera spatialt FB.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för FB och vill lära dig hantera spatialt FB.

FLEX|Grund|1 dag
Flex Gata

Kursen är för dig som vill lära dig att hantera beläggningsplanering digitalt baserat på ytor. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig att hantera beläggningsplanering digitalt baserat på ytor. Genomförs via webb.

FLEX|Grund|1 dag
Flex Grund

Kursen är för dig som vill arbeta med att digitalisera marktäcket i kommunen. Flex är ett komplement till TopoDirekt för ett utbyggt stöd för hantering av marktäcket. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill arbeta med att digitalisera marktäcket i kommunen. Flex är ett komplement till TopoDirekt för ett utbyggt stöd för hantering av marktäcket. Genomförs via webb.

FLEX|Grund|1 dag
Flex Park

Kursen är för dig som vill lära dig att hantera skötselplaner digitalt och hålla koll på alla skötselobjekt som finns i kommunens parker. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig att hantera skötselplaner digitalt och hålla koll på alla skötselobjekt som finns i kommunens parker. Genomförs via webb.

FLEX|Grund|1 dag
Flex VA

Kursen är för dig som vill ajourföra kommunens VA-anläggningar digitalt. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill ajourföra kommunens VA-anläggningar digitalt. Genomförs via webb.

TRAFIK OCH GATA|Påbyggnad|1 dag
Gata Beläggningsplanering

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

TRAFIK OCH GATA|Grund|1 dag
Gata Grund

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

KART OCH GIS|Grund|1 dag
Geoserver

Kursen är för dig som vill bekanta dig med Geoserver och inse fördelarna med att använda detta funktionella GIS verktyg. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill bekanta dig med Geoserver och inse fördelarna med att använda detta funktionella GIS verktyg. Genomförs via webb.

KART OCH GIS|Grund|2 dagar
ISM

Kursen är för dig som ska administrera ISM i din organisation. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska administrera ISM i din organisation. Genomförs via webb.

TRAFIK OCH GATA|Webb|3 timmar
Livo och gatunamnsredigering

Webbkursen är för dig som arbetar med version 3.0 eller senare av LV eller Nätredigeraren.

Webbkursen är för dig som arbetar med version 3.0 eller senare av LV eller Nätredigeraren.

TRAFIK OCH GATA|Grund|1 dag + 4h webbkurs*
LV Nätredigering

Kursen är för dig som arbetar med vägnätet i LV. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med vägnätet i LV. Genomförs via webb.

ALKOHOL OCH TOBAKSTILLSTÅND|Grund|3 timmar via webb eller hos kund
OL2

Kursen är för både nya och mer vana användare av OL2.

Kursen är för både nya och mer vana användare av OL2.

KART OCH GIS|Grund|1 dag
QGIS Desktop

Kursen är för dig som jobbar kommunalt inom olika verksamhetsområden där kartor används och vill lära dig skapa med QGIS-desktop. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som jobbar kommunalt inom olika verksamhetsområden där kartor används och vill lära dig skapa med QGIS-desktop. Genomförs via webb.

KART OCH GIS|Grund|2 dagar
QGIS Server

Kursen är för dig som vill lära dig skapa med QGIS Server. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig skapa med QGIS Server. Genomförs via webb.

SKOLSKJUTS|Grund|1 dag
Skolskjuts

Kursen är för dig som arbetar med skolskjutsplanering fram till att ett beslut är taget. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med skolskjutsplanering fram till att ett beslut är taget. Genomförs via webb.

VA|Grund|1 dag
Vabas Drift & TV-inspektion

Kursen är för dig som arbetar med drift, underhåll och planering i Vabas. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med drift, underhåll och planering i Vabas. Genomförs via webb.

VA|Grund|1 dag
Vabas Grund

Kursen är för dig som arbetar med Vabas och dess moduler. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med Vabas och dess moduler. Genomförs via webb.

VA|Grund|1 dag
Vabas Rita VA-karta

Kursen är för dig som ritar VA-kartor. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ritar VA-kartor. Genomförs via webb.