Våra kurser

Välkommen på kurs!

När du använder ett system från oss är det bra att gå en kurs för att få större nytta av systemets alla fördelar. Som nybörjare kan du gå en grundkurs och få en ny plattform att stå på. Har du jobbat med Sokigos produkter en tid tar vi dig till nästa nivå.

Anmälan
Anmälan sker via vårt anmälningsformulär på respektive kurstillfälle. Saknar kursen ett planerat datum kan du anmäla ditt intresse till kurs@sokigo.com.

Avbokning
Om du anmält dig och får förhinder behöver vi veta det senast tre veckor innan kursen. Vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften.

Läs mer om våra kursvillkor här

Vid frågor eller för specialanpassad kurs, ta kontakt med kurs@sokigo.com

Covid-19

Vi har beslutat att höstens kurser kommer genomföras via webb med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle förändringar ske kan detta ändras och vissa kurser kan i stället komma att genomföras i kurslokal. Vi uppdaterar hemsidan med aktuell information.

Område
Nivå
BYGGLOV|Grund|1 dag
ByggR Grund

Kursen är för dig som arbetar med ärendehantering i ByggR och utgår från bygglovsprocessens flöde och hur systemet stödjer detta. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med ärendehantering i ByggR och utgår från bygglovsprocessens flöde och hur systemet stödjer detta. Genomförs via webb.

Aug 31
Via webb
Okt 07
Webb
Nov 09
Via webb
TRAFIK & GATA|Grund|1 dag
Bilflytt

Kursen är för dig som hanterar flytt av feluppställda fordon med hjälp av Bilflytt. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som hanterar flytt av feluppställda fordon med hjälp av Bilflytt. Genomförs via webb.

Sep 01
Via webb
Dec 01
Via webb
TOPODIREKT|System|2 dagar
TopoDirekt Administratör

Kursen är för dig som ska administrera TopoDirekt i din organisation. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska administrera TopoDirekt i din organisation. Genomförs via webb.

Sep 02
Via webb
Okt 07
Via webb
Fullbokad
Nov 10
Via webb
Dec 16
Via webb
MILJÖ|Grund|2 dagar
Ecos Grund

Kursen är för dig som är ny användare av Ecos. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som är ny användare av Ecos. Genomförs via webb.

Sep 07
Via webb
Okt 26
Via webb
Dec 02
Via webb
DETALJPLAN|Webb|3,5 timmar inkl. rast
Focus Detaljplan Kom igång igen

Webbkursen är för dig som tagit en längre paus i ditt planritande.

Webbkursen är för dig som tagit en längre paus i ditt planritande.

Sep 08
Webb
Okt 08
Webb
Nov 11
Webb
MILJÖ|System|1 dag
Ecos System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för Ecos. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för Ecos. Genomförs via webb.

Sep 09
Via webb
Okt 28
Via webb
Dec 04
Via webb
DETALJPLAN|Webb|2 timmar
Focus Detaljplan Rita rätt

Webbkursen är för både nya och mer vana användare av Focus Detaljplan.

Webbkursen är för både nya och mer vana användare av Focus Detaljplan.

Sep 09
Webb
Okt 09
Webb
Nov 12
Webb
FASTIGHET & BEFOLKNING|System|2 dagar
FB System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för FB. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för FB. Genomförs via webb.

Sep 10
Via webb
Nov 16
Via webb
DETALJPLAN|Grund|2 dagar
Focus Detaljplan Grund

Kursen är för dig som ritar detaljplaner i kommunal eller privat verksamhet. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ritar detaljplaner i kommunal eller privat verksamhet. Genomförs via webb.

Sep 10
Via webb
Sep 24
Via webb
Fullbokad
Okt 22
Via webb
Nov 19
Via webb
Dec 10
Via webb
TOPODIREKT|Grund|2 dagar
TopoDirekt Användare

Kursen är för dig som kommer jobba med produkten TopoDirekt. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som kommer jobba med produkten TopoDirekt. Genomförs via webb.

Sep 14
Via webb
Nov 23
Via webb
TRAFIK & GATA|Grund|2 dagar
LTF

Kursen är för dig som vill lära dig registrera och hantera ärenden om lokala trafikföreskrifter i LTF. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig registrera och hantera ärenden om lokala trafikföreskrifter i LTF. Genomförs via webb.

Sep 16
Via webb
Nov 25
Via webb
DETALJPLAN|Webb|1 timme
Focus Detaljplan 20.1 – Nyheter

Webbkursen är för dig som vill lära dig nyheterna i Focus Detaljplan 20.1.

Webbkursen är för dig som vill lära dig nyheterna i Focus Detaljplan 20.1.

Sep 17
Webb
BYGGLOV|System|1 dag
ByggR System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för ByggR. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för ByggR. Genomförs via webb.

Sep 21
Via webb
Fullbokad
Okt 28
Via webb
Dec 08
Via webb
AUTOCAD|Grund|1 dag
AutoCAD för Focus Detaljplan

Kursen är en förberedande grundkurs i AutoCAD för dig som ska rita i Focus Detaljplan. Genomförs via webb.

Kursen är en förberedande grundkurs i AutoCAD för dig som ska rita i Focus Detaljplan. Genomförs via webb.

Sep 23
Via webb
Nov 18
Via webb
TRAFIK & GATA|Grund|1 dag
Gata Grund

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

Sep 29
Via webb
TRAFIK & GATA|Påbyggnad|1 dag
Gata Beläggningsplanering

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Genomförs via webb.

Sep 30
Via webb
MILJÖ|Påbyggnad|2 dagar
Ecos Rapporter

Kursen är för dig som vill använda Ecos vyer för att få ut data ur Ecos databas. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill använda Ecos vyer för att få ut data ur Ecos databas. Genomförs via webb.

Okt 01
Via webb
Dec 14
Via webb
BYGGLOV|Påbyggnad|1 dag
ByggR Mallar

Kursen är för dig som vill ändra och skapa ordbehandlingsmallar i ByggR och förstå vilka data som hämtas ut i dokumenten via mallarna. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill ändra och skapa ordbehandlingsmallar i ByggR och förstå vilka data som hämtas ut i dokumenten via mallarna. Genomförs via webb.

Okt 06
Via webb
Fullbokad
Nov 04
Via webb
SKOLSKJUTS|Grund|1 dag
Skolskjuts

Kursen är för dig som arbetar med skolskjutsplanering fram till att ett beslut är taget. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med skolskjutsplanering fram till att ett beslut är taget. Genomförs via webb.

Okt 21
Via webb
KART & GIS|Grund|1 dag
Geoserver

Kursen är för dig som vill bekanta dig med Geoserver och inse fördelarna med att använda detta funktionella GIS verktyg. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill bekanta dig med Geoserver och inse fördelarna med att använda detta funktionella GIS verktyg. Genomförs via webb.

ABOU|Webb|3 timmar via webb eller hos kund
Abou – Administrationsgränssnitt

Kursen är för dig som handlägger ärenden i Abou. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som handlägger ärenden i Abou. Genomförs via webb.

ABOU|Grund|1 dag via webb eller hos kund
Abou – E-tjänstebyggaren Grund

Kursen är för dig som utvecklar e-tjänster i kommunen. Den passar även projektledare och chefer som vill förstå hur det fungerar. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som utvecklar e-tjänster i kommunen. Den passar även projektledare och chefer som vill förstå hur det fungerar. Genomförs via webb.

ABOU|Påbyggnad|1 dag via webb eller hos kund
Abou – E-tjänstebyggaren Påbyggnad

Kursen är för dig som utvecklar avancerade e-tjänster i kommunen. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som utvecklar avancerade e-tjänster i kommunen. Genomförs via webb.

ABOU|Webb|3 timmar
Abou – E-tjänstebyggaren Repetition

Webbkursen är för dig som ska bygga e-tjänster i Abou och som tidigare genomgått en grundutbildning men nu känner behov av att repetera dina kunskaper.

Webbkursen är för dig som ska bygga e-tjänster i Abou och som tidigare genomgått en grundutbildning men nu känner behov av att repetera dina kunskaper.

TOPODIREKT|Webb|2 + 1 tim vid olika tillfällen
Ajourhålla Register-GML med TopoDirekt

Webbkursen är för dig som ska börja leverera kvalitetsförbättringar via Registerkarte-GML till Lantmäteriet

Webbkursen är för dig som ska börja leverera kvalitetsförbättringar via Registerkarte-GML till Lantmäteriet

BYGGLOV|Webb|2 timmar
ByggR Nyheter i 2.1

Webbkursen är för dig som använder ByggR.

Webbkursen är för dig som använder ByggR.

KART & GIS|Grund|1 dag
Cesium 3D

Kursen är för dig som jobbar med data i 3D och vill visualisera. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som jobbar med data i 3D och vill visualisera. Genomförs via webb.

KART & GIS|Grund|2 dagar
CSM

Kursen är för dig som vill lära dig administrera och konfigurera CSM. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig administrera och konfigurera CSM. Genomförs via webb.

MILJÖ|Webb|2 timmar
Ecos Mallar

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller van användare.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller van användare.

MILJÖ|Webb|1,5 timme
Ecos Rapportering till Livsmedelsverket

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV.

FASTIGHET & BEFOLKNING|Webb|3 timmar
FB Hjälpprogram

Webbkursen är för dig som är systemansvarig på FB.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig på FB.

FASTIGHET & BEFOLKNING|Webb|3 timmar
FB Områdeshantering

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för FB och vill lära dig hantera spatialt FB.

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för FB och vill lära dig hantera spatialt FB.

DETALJPLAN|Påbyggnad|1 dag
Focus Detaljplan 20.1 – Repetition och nyheter

Kursen är för dig som tidigare gått grundkurs i Focus Detaljplan och behöver en repetition av grundfunktioner, fördjupning och genomgång av nyheterna i programmet. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som tidigare gått grundkurs i Focus Detaljplan och behöver en repetition av grundfunktioner, fördjupning och genomgång av nyheterna i programmet. Genomförs via webb.

KART & GIS|Grund|2 dagar
ISM

Kursen är för dig som ska administrera ISM i din organisation. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ska administrera ISM i din organisation. Genomförs via webb.

TRAFIK & GATA|Webb|3 timmar
Livo och gatunamnsredigering

Webbkursen är för dig som arbetar med version 3.0 eller senare av LV eller Nätredigeraren.

Webbkursen är för dig som arbetar med version 3.0 eller senare av LV eller Nätredigeraren.

TRAFIK & GATA|Grund|1 dag + 4 tim förberedande webbkurs
LV Nätredigering

Kursen är för dig som arbetar med vägnätet i LV. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med vägnätet i LV. Genomförs via webb.

KART & GIS|Grund|1 dag
QGIS Desktop

Kursen är för dig som jobbar kommunalt inom olika verksamhetsområden där kartor används och vill lära dig skapa med QGIS-desktop. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som jobbar kommunalt inom olika verksamhetsområden där kartor används och vill lära dig skapa med QGIS-desktop. Genomförs via webb.

KART & GIS|Grund|2 dagar
QGIS Server

Kursen är för dig som vill lära dig skapa med QGIS Server. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som vill lära dig skapa med QGIS Server. Genomförs via webb.

VA|Grund|1 dag
Vabas Drift & TV-inspektion

Kursen är för dig som arbetar med drift, underhåll och planering i Vabas. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med drift, underhåll och planering i Vabas. Genomförs via webb.

VA|Grund|1 dag
Vabas Grund

Kursen är för dig som arbetar med Vabas och dess moduler. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som arbetar med Vabas och dess moduler. Genomförs via webb.

VA|Grund|1 dag
Vabas Rita VA-karta

Kursen är för dig som ritar VA-kartor. Genomförs via webb.

Kursen är för dig som ritar VA-kartor. Genomförs via webb.