Evolution Objekt

Evolution Objekt är en tilläggsmodul med ärenden och dokument kopplade till ett objekt, där du själv väljer vad objektet är. Modulen gör det möjligt att presentera ett lokalt objektsregister.

Tilläggsmodul för dokument- och ärendehantering

Objekten kan konfigureras upp för olika behov och har då olika fältuppsättning. Du kan söka på objekt, få en överblick över samtliga ärenden och dokument kopplade till objektet samt ta del av information om objektet i sig.

Exempel på objekt som kan vara kopplade i denna modul är konstregister, projekt och lokaler.

Fördelar med Evolution Objekt

  • Evolution Objekt ökar sökbarhet och ger extra alternativ till att kategorisera ärenden och handlingar
  • Stor frihet av hur modulen ska användas, endast din kreativitet sätter gränser

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här