Evolution Netpublicator

Evolution Netpublicator är modulen för möteshantering och digital signering. Mötesdeltagare får ut mötesmaterial elektroniskt i sina läsplattor, smarta mobiltelefoner och datorer på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Modul för papperslösa möten och signering

Evolution Netpublicator är en heltäckande lösning för möteshantering, från förberedelse av kallelse, genomförande av möte, närvarohantering, upprättande och digital justering av protokoll.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här