CSM – En komplett webbaserad GIS-lösning

Med CSM som bas kan vi leverera allt från en fullskalig portallösning till lättillgängliga webbklienter för spridning och analys av geografisk information. Systemet är lika användbart för organisationer och myndigheter inom offentlig sektor, som för medborgare och externa intressenter via publika portallösningar.

CSM ersätter behovet av traditionella GIS- eller CAD-system genom moderna webb- och mobilbaserade gränssnitt. Du kan administrera, visualisera, analysera, redigera och integrera både geodata och verksamhetsdata.

En smart och multifunktionell lösning

CSM kan kombinera data från de flesta GIS-leverantörer, databaser och filer, men även olika verksamhetssystem.

Systemet innehåller många funktioner, bl.a. AD-behörighetssystem, rapporthantering, analys, 3D-visualisering, portalverktyg, redigeringsstöd, Metadata (Inspire/ISO 19115), utskriftshantering och sökningar.

ISM och CSM nedladdningKlicka här
Kontakt