Evolution Avtal

Tilläggsmodulen Evolution Avtal säkerställer en effektivare uppföljning av organisationens avtal. Det innebär att systemet meddelar de ansvariga för avtalen när åtgärder behöver vidtas och håller ordning på för-längningsperioder samt när avtalen blir inaktuella.

Modul för avtalshantering

Med avtalsmodulen har du möjlighet att hantera olika typer av avtal. Vilka avtalstyper som ska finnas lägger ni upp i ett eget register. Detta leder i sin tur till en underlättad utsökning av specifika avtalstyper.

Evolution Avtal är ett sätt att hålla ordning på de avtal som finns, oavsett om dom är avslutade, aktuella eller löpande, och gör det möjligt att skilja på avtalsregistreringarna från andra typer av registreringar. I samband med avtalsregistreringen kan användaren också koppla det aktuella avtalsdokumentet.

Med hjälp av en effektiv behörighetsstyrning bestämmer ni vem som har rätt att registrera avtal och vilka som sedan ska få notifieringar om avtal som håller på att gå ut. Detta innebär att systemet meddelar de ansvariga för avtalen när åtgärder behöver vidtas och håller ordning på förlängningsperioder samt när avtalen blir inaktuella. Ni bestämmer själva tidsramen för när påminnelserna ska skickas ut.

Rapporter ger dig full koll

Med hjälp av rapporter går det att söka fram avtal per avtalstyp, handläggare, avdelning och inom ett specifikt tidsintervall. Detta medför att det är lätt att ta ut statistik och följa upp vilka avtal som löper ut under en viss tidsperiod eller för att ta fram den mängd avtal där en specifik person står som ansvarig. Rapporterna stödjer olika sorteringsalternativ och kan dessutom exporteras till olika filtyper.

Fördelar med Evolution Avtal

  • Ger en snabb överblick av vad avtalet gäller tillsammans med information som avtalstecknare, avtalspartner och avtalets giltighetstid
  • Sorterar och kategoriserar avtal som tecknats med hjälp av Evolution Avtal
  • Erbjuder inställning för automatisk förlängning av avtal och kan skicka notifiering när uppsägning senast bör ske

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här