Evolution Connector ByggR

Evolution Connector ByggR är en integration i form av ett server-program som schemalagt hämtar specificerade ärenden och filer från ByggR och lagrar dessa i Evolution.

Direktintegration mellan Evolution och ByggR

Integrationen är konfigurerbar och kan anpassas efter era behov. Det är möjligt att peka ut specifika ärenden och dess kopplade filer, alternativt spegla över allt innehåll. Det är helt upp till dig att bestämma. På så sätt kan du välja vilken information som ska föras över.

Exempel på användningsområde

Det vanligaste användningsområdet för denna integration är att man vill föra över ärenden från ByggR som ska hanteras på nämnd till Evolution. Dessa ärenden pekas då ut i ByggR och förs därefter över till Evolution för vidare beredning. På detta sätt får du ett optimalt stöd för både handläggning och möteshanteringen.

Se även våra andra moduler för integrationer nedan eller läs mer om hur Evolution kan hjälpa dig med er ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här