FB FIR Arken

Lantmäteriets digitala arkiv direkt från FB FIR

Tilläggsmodulen FB FIR Arken ger snabb och enkel åtkomst till planakter och förättningsakter i Lantmäteriets digitala arkiv Arken direkt från FB FIR. Modulen Arken ger möjlighet att komma åt information hos Lantmäteriet och med en knapptryckning se innehållet i en akt i ett separat fönster på skärmen.

  • Spar tid
  • Tillgång till plan- och förrättningsakter
  • Uppkoppling till Lantmäteriet
  • Kan kombineras med FB WebbRapport
Visa rapport med Arkenlänkar