FB FIR Arken

Tilläggsmodulen FB FIR Arken ger snabb och enkel åtkomst till planakter och förättningsakter i Lantmäteriets digitala arkiv Arken direkt från FB FIR.

Lantmäteriets digitala arkiv direkt från FB FIR

Modulen Arken ger möjlighet att komma åt information hos Lantmäteriet och med en knapptryckning se innehållet i en akt i ett separat fönster på skärmen.

  • Spar tid
  • Tillgång till plan- och förrättningsakter
  • Uppkoppling till Lantmäteriet
  • Kan kombineras med FB WebbRapport
Kontakta Helen Ekelöf eller Joakim Hedlöf om du vill se rapport med Arkenlänkar!

Tillbaka till FB FIR?

Klicka här