Tess

Tess är applikationen som gör det möjligt att stämpla och signera handlingar digitalt för en ännu effektivare arbetsprocess. Appli-kationen går att använda fristående eller som en integrerad del i ByggR och Ecos.

Undvik onödig pappers-hantering med Tess

Att använda ByggR eller Ecos i kombination med Tess gör att du kan stämpla digitala dokument innan de registreras i systemet. Du kan driva din process digitalt från an-sökan eller anmälan, hela vägen fram till beslut.

Tess är ett system för dig som jobbar med ärendehandläggning inom bygg och miljö
  • Ankomststämpling: ”Tyst” stämpling innebär att stämplingen sker ”automatiskt i bakgrunden” när handlingen kopplas till systemet. När stämpling sker konverteras samtidigt filen till PDF/A-format.
  • Beslutsstämpling: Möjligt att påföra en beslutsstämpel på handlingar som kopplats till en beslutshändelse.
  • Signering: Tess innehåller även stöd för signering när handläggaren har ett certifikat för detta (t.ex. SITHS-certifikat).

Teknisk information Tess

Kontakt