Undvik onödig pappershantering med Tess

Tess är applikationen som gör det möjligt att stämpla och signera handlingar digitalt för en ännu effektivare arbetsprocess. Applikationen går att använda fristående eller som en integrerad del i ByggR och Ecos.

Att använda ByggR eller Ecos i kombination med Tess gör att du kan stämpla digitala dokument innan de registreras i systemet. Du kan driva din process digitalt från ansökan eller anmälan, hela vägen fram till beslut.

Tess är ett system för dig som jobbar med ärendehandläggning inom bygg och miljö

  • Ankomststämpling: ”Tyst” stämpling innebär att stämplingen sker ”automatiskt i bakgrunden” när handlingen kopplas till systemet. När stämpling sker konverteras samtidigt filen till PDF/A-format
  • Beslutsstämpling: Möjligt att påföra en beslutsstämpel på handlingar som kopplats till ett beslut
  • Signering: Tess innehåller även stöd för signering när handläggaren har ett certifikat för detta (t.ex. SITHS-certifikat)

Teknisk information Tess

Kontakt