Undvik onödig pappershantering med digital signering och stämpling

Tess är applikationen som gör det möjligt att stämpla och signera handlingar digitalt för en ännu effektivare arbetsprocess.

Slipp onödig pappershantering med Tess

Tess går att använda fristående eller som en integrerad del i ByggR och Ecos.

Att använda ByggR eller Ecos i kombination med Tess gör att du kan stämpla digitala dokument innan de registreras i systemet. Det gör att du kan driva din process digitalt, från ansökan eller anmäla till beslut.

Tess är ett system för alla som jobbar med ärendehandläggning inom bygg och miljö
  • Ankomststämpling: ”Tyst” stämpling innebär att stämplingen görs ”automatiskt i bakgrunden” när handlingen kopplas till systemet. När stämpling görs konverteras samtidigt filen till PDF/A-format.
  • Beslutsstämpling: Det går att påföra en beslutsstämpel på handlingar som kopplats till en beslutshändelse.
  •  Signering: Tess innehåller även stöd för signering när handläggaren har ett certifikat för detta (t.ex. via SITHS-certifikat).

Teknisk information Tess

Kontakt