Ecos/Evolution nämndhantering

Nu kan miljöförvaltningen få ett bra nämndadministrativt stöd och mötesinformation kan automatiskt föras över till Evolutions nämndhantering. Detta innebär att alla nämndsammanträden i kommunen hanteras på samma sätt. Integrationen innebär även fördelar som att beslut återkopplas till Ecos per automatik samt att förtroendevalda kan använda samma digitala lösning under mötet oavsett om de sitter i miljönämnden eller i en annan instans.

I Ecos markeras de ärenden som ska hanteras på nämnd vilka därefter förs över till Evolution för vidare beredning. Du får helt enkelt ett optimalt stöd för både handläggning och möteshantering.