Evolution Fastighet

Evolution Fastighet erbjuder ett flexibelt stöd för att hantera fastigheter kopplade till ärendehanteringen. Genom att integrera ett lokalt fastighetsregister till Evolution ges möjlighet att få det presenterat där. På detta sätt kan handlingar och ärenden sedan kopplas till en eller flera fastigheter.

Modul för fastighetsdokument- och fastighetsärenden

Genom sökningar i fastighetsregistret presenteras sedan ärenden och handlingar som är kopplade till en specifik fastighet. Du kan efter detta navigera till önskad handling eller önskat ärende för att granska/arbeta vidare med dessa. Från ärenden och handlingar går det även att på ett smidigt sätt se kopplade fastigheters detaljer eller förändra vilka fastigheter som är kopplade.

Evolution Fastighet ger dig alltså möjligheten att få en överblick över dina ärenden och dokument som berör en eller flera fastigheter. Detta leder till att du får ordning och reda på all information angående era fastigheter på ett och samma ställe.

Heby kommun använder sig av Evolution Fastighet

Heby kommun är den kund som under längst tid använt sig av Evolution Fastighet och har därmed samlat på sig stor erfarenhet. Sedan 2010 har Heby registrerat information som påverkat fastigheter i Evolution, men redan tidigare gjordes detta i deras föregående system Winess. Detta har medfört att Heby kommun nu har samlat och registrerat uppgifter rörande deras fastigheter i cirka tio år.

”Vi ser stora samordningsvinster att ha allt i samma system. Detta underlättar mitt och flera av mina kollegors arbete.”

Kenth Hansson, registrator/arkivarie på Heby kommun

Ständigt uppdaterat och relevant fastighetsregister i Heby kommun

Fastighetsregistret uppdateras i stort sett varje vecka utifrån de uppgifter Heby kommun samverkar med Lantmäteriet om. Detta gör att Heby kommun alltid har ett uppdaterat och relevant register över deras fastigheter. När detta sedan kopplas till ärenden gör det att Heby får en mer heltäckande informationsbild.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Heby kommun eller någon av våra andra kunder som använder Evolution Fastighet? Hör då av dig till oss så förmedlar vi gärna kontaktuppgifter.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här