Evolution Mappar

Vikten av att ha ett original och undvika kopior är en grundsyn som genomsyrar hela Evolution. För att underlätta för användarna erbjuder Evolution en flexibel mappstruktur som gör det möjligt att förvara dokument på flera olika platser i systemet med hänvisning till ett och samma original.

Basmodul för dokument- och ärendehantering

Exempel på detta är att dokument som förvaras i mappstrukturen även kan förekomma i ärendehantering med pekare mot samma måldokument. Samma förfarande gäller i mappstrukturen där ett dokument kan visualiseras i en eller flera mappar och peka mot samma måldokument.

Fördelar och möjligheter detta medför är att om dokument uppdateras på någon av dess förvaringsplatser uppdateras även övriga referenser som finns till dokumentet. Denna funktion innebär även att användare utifrån en befintlig mappstruktur kan bygga upp sina personligt anpassade mappstrukturer och därmed underlätta åtkomst till personliga favoritdokument.

Evolution Mappar är en av våra basmoduler.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här