Trygga arbetsverktyg för offentlig förvaltning

Dokument- och ärendehantering inom offentlig förvaltning kräver effektiva och säkra informationssystem.

Med systemet Evolution som grund kan Sokigo erbjuda din verksamhet ett tryggt stöd i era verksamhetsprocesser!

Kundportalen tillfälligt nedstängd

Behöver du något från kundportalen?

Just nu pågår flytt av Kundportalen och under tiden detta arbete pågår kan du istället kontakta din kundansvarige alternativt kundservice för att få de dokument som du behöver.