ProLocate Grönyteskötsel

ProLocate är en komplett produkt som innefattar både mobila klienter och webb. Kvalitetssäkra information om verksamhetens genomförda aktiviteter, såsom position, sträcka och tid.

Se dina arbetsområden i kartan, få hjälp med vägvisning till dina objekt, rapportera in hinder och avvikelser, allt för att skapa en enkel och överskådlig verksamhet.

Bra beslutsunderlag

Du får analys av effektivitet per maskintyp och arbetsyta, planering och utförande får tydligare och bättre underlag. Verksamheten visas i realtid vilket ger mindre missförstånd och snabbare underlag för beslut!

Se skötselbeskrivning av ytor och objekt direkt i appen. Uppdragen hittas med hjälp av färdbeskrivning.

Via enkla och moderna appar och webblösningar kan ni vidareutveckla er verksamhet med ny fräsch teknik

Rapportera enkelt hinder eller brister via appen (typ nedfallet träd, grässkada, fordon ivägen). Dessa kan sedan presenteras till uppdragsgivaren och planeras in som arbetsordrar så att utföraren får dem direkt i appen med position och beskrivning.

Kartfunktion
För att komma till kartan dra skärmen i sidled. I kartan ser du arbetsytor och ärenden, du kan söka arbetsytor samt adresser. På ytorna ser du beskrivningar och eventuella skötselanvisningar.

Sätt en knappnål på önskad plats och därefter kan du välja ruttning och få vägbeskrivning och visning av färdväg i kartan.

Fakturering
Skapa enkla och effektiva faktureringsunderlag genom att direkt se genomförda uppdrag och aktiviteter i verksamheten.

Tillbaka till ProLocate?

Klicka här