GIS och karta för alla!

Sokigo är en ledande leverantör av Geografiska informationssystem (GIS) och verksamhetsanpassad Geografisk IT.

Vi har i mer än 25 år utvecklat och levererat lösningar, produkter och system där kartan, positionen och läget är viktiga komponenter.

Våra kunder finns i Sverige men också i ett flertal andra länder.Vi levererar både egna och andras ledande GIS-program och tjänster, men utvecklar även kundanpassade och skräddarsydda GIS-programvaror där kartan får största betydelse.

Våra GIS-konsulter och utvecklare vet att den digitala kartan, med de rumsliga och spatiala dimensioner den har, ger överlägsen möjlighet till analys och beslut för alla.