Automatiserad bygglovshantering

Mindre handpåläggning, kortare köer och handläggningstid, nöjda invånare. Uppnå dessa effekter med Sokigos lösning för bygglov!

Integrerade e-tjänster, robot och visuell handläggning leder till bättre delaktighet, transparens och ökad rättssäkerhet samt effektiv bygglovsverksamhet.

Tillsammans med nämndstöd, tillsynsapplikation, integrationer till ekonomisystem och e-arkiv blir bygglovsprocessen helt digital.

Du har väl inte missat Nova?

Vår nya moderna lösning som erbjuder en digital och automatiserad handläggning av hela bygglovsprocessen!

Klicka här för att läsa mer!