Effektivisera arbetet med VA-nätet

Sokigos verksamhetssystem som hanterar vatten och avlopp underlättar hantering av VA-data inom en kommun eller för ett företag. Verksamhetssystemen har funktioner som hjälper dig genom hela processen, från att rita in nya ledningar och punkter, till avancerade rapporter och modelleringar som skapas direkt i databasen.

Flexkonceptet

Med vår nya lösning Flex VA finns stora möjligheter att integrera lösningen mot olika GIS/CAD klienter samt även ärendehanteringssystem.