Atom – roboten som underlättar för kommuner och medborgare

Atom är kollegan som sköter kommunikationen mellan sökande, handläggare och övriga intressenter i ett ärende. Roboten handlägger i ärenden, påminner, håller koll på ledtider och automatiserar hela handläggningsprocessen. Ett självklart steg mot en automatiserad verksamhetsprocess!

Atom reducerar handläggarens administrationstid

Det är enkelt att skapa regler i Atom som aktiveras när en handling/händelse registreras eller när det saknas en handling/händelse i ett ärende.

Atom administrerar och driver ärendet framåt, samt expedierar den kommunikation som ska nå både interna och externa intressenter. Från Nova bygg skickas notifikationer via digital post (t.ex. Kivra), e-post och sms. Från Ecos skickas notifikationer via e-post.

Nyhet – Atom för Ecos!

Sokigos flitiga arbetsmyra lär sig nya saker och kan nu hjälpa dig att robotisera ärendehanteringen i Ecos. Atom för Ecos kan exempelvis bekräfta inkomna handlingar, avisera för den sökande att beslut har fattats eller påminna om att en komplettering inte har gjorts.

Atom använder de skapade reglerna för att finna sådant som hänt, eller inte hänt, och överlåter sedan åt Ecos att skicka ett meddelande till den som berörs. I Ecos skapas sedan en händelse, på samma sätt som om det varit handläggaren som skickat meddelandet.

Skulle Atom stöta på problem, notifieras detta i Ecos. Då kan du som handläggare hjälpa roboten genom att uppdatera ärendet med nödvändig information. På detta vis blir Atom skickligare på att utföra sina uppgifter ju mer den används!

Filmen om Atom

Teknisk information Atom

Aktuell version: Atom 2023.2

Här hittar du aktuellt systemkrav.

Kontakt Atom Bygg
Kontakt Atom för Ecos
Kontakt Atom Trafik och gata