Information om Lantmäteriets uppsägning av avtal med kommersiella vidareförädlare

Denna sida uppdateras löpande

Lantmäteriet meddelade onsdag den 12 juni att de säger upp avtal med kommersiella vidareförädlare i syfte att begränsa och stänga ner vissa digitala tjänster. Produkten Akt Direkt, vilken ger åtkomst till de akter som finns i Lantmäteriets arkiv, är en av de tjänster som påverkas av detta. [Här kan du ta del av Lantmäteriets avisering]

Uppsägningen av dessa avtal påverkar kunder som använder Sokigos lösningar FB FIR Arken och GEOSECMA Fastighet för åtkomst till akter i Lantmäteriets arkiv. Sokigo har en pågående dialog med Lantmäteriet för att hitta ett nytt sätt att försörja åtkomsten till så många akter som möjligt. Vi kommer att återkomma i frågan så snart vi har ytterligare information om denna lösning.

Begäran om utlämning hänvisar Lantmäteriet tillsvidare till sitt kundcenter. Lantmäteriet flaggar för att det kan förekomma längre handläggningstider till följd av hög belastning.

Så påverkas du som kund

Nedstängningen av Lantmäteriets direktåtkomsttjänst, Akt Direkt innebär att användare inte längre har åtkomst till plandokument eller fastighetsrättsliga dokument som hämtas från tjänsten. Konsekvensen av detta är att du som användare inte längre kan klicka på en länk via ”aktbeteckning” för att hämta motsvarande dokument.

Länkning via ”aktbeteckning” är vanligt förekommande i Sokigos kart- och GIS-baserade lösningar varför det kan finnas flera användningsområden av dessa lösningar som påverkas.

För er som använder Minut Bygg

Om ni har valt att presentera detaljplaner i e-tjänsten PBL, på Min sida under ”Mina fastigheter” eller i någon annan e-tjänst kommer detaljplanerna inte längre att vara tillgängliga i tabeller eller andra funktioner.

Kontakta vår kundservice om ni önskar dölja tabeller och funktioner kopplade till detaljplaner.

För er som använder Nova Bygg

För dig som använder Nova Webb eller ByggR-klienten är det endast innehållet i webbrapporterna som begränsats av avtalsuppsägningen. I övrigt är lösningens funktionalitet opåverkad.

Vid frågor, kontakta gärna: