Vi levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan

Vi är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden och marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Här hittar du detaljerade beskrivningar av våra produkter samt filer, nyheter, information om användargrupper och annat. Vi samarbetar med Google och MapInfo.

System för kommunal planering, drift och underhåll

Sokigos geodatabaserade system underlättar och förenklar arbetet med planering, drift och underhåll av kommunens gator, VA-nät, lekplatser och grönområden. Alla våra lösningar innehåller stöd för datalagring enligt nationella riktlinjer kompletterade med klientstöd som är anpassade för varje verksamhet.

System för samhällsbyggnad

Sokigo hjälper din kommun att automatisera bygglovsprocessen, få tillgång till informationsdatabaser för bättre samhällsplanering och skapa kvalitativ detaljplanering. Vi kan även erbjuda säker hantering av alkohol- och tobakstillstånd samt underlätta arbetet med miljö- och hälsoskyddstillsyn.


E-tjänster, dokument- och ärendehantering

Med e-tjänster kan medborgarna själva göra jobbet, vilket innebär att handläggarna slipper pappershantering. Med Sokigos digitala och kompetenta dokument- och ärendehanteringssystem får din verksamhet säker informationshantering och ett tryggt stöd i era verksamhetsprocesser.

Geodata och GIS

Geodata är en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle. Den digitala kartan är en viktig informationsbärare i alla kommunala verksamheter.

För oss på Sokigo är det en självklarhet att alla ska kunna få tillgång till säker och uppdaterad geodata.