Vi levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan

Vi är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden och marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Här hittar du detaljerade beskrivningar av våra produkter samt filer, nyheter, information om användargrupper och annat. Vi samarbetar med Google och MapInfo.

System för kommunal planering, drift och underhåll

Sokigos geodatabaserade system underlättar och förenklar arbetet med planering, drift och underhåll av kommunens gator, VA-nät, lekplatser och grönområden. Alla våra lösningar innehåller stöd för datalagring enligt nationella riktlinjer kompletterade med klientstöd som är anpassade för varje verksamhet.

System för samhällsbyggnad

Sokigo hjälper din kommun att automatisera bygglovsprocessen, få tillgång till informationsdatabaser för bättre samhällsplanering och skapa kvalitativ detaljplanering. Vi kan även erbjuda säker hantering av alkohol- och tobakstillstånd samt underlätta arbetet med miljö- och hälsoskyddstillsyn.


E-tjänster, dokument- och ärendehantering

Med e-tjänster kan medborgarna själva göra jobbet, vilket innebär att handläggarna slipper pappershantering. Med Sokigos digitala och kompetenta dokument- och ärendehanteringssystem får din verksamhet säker informationshantering och ett tryggt stöd i era verksamhetsprocesser.

Skogsindustri, transport och entreprenad

Effektiva verksamhetssystem ger bättre beslut. Sokigo brinner för att bygga effektiva verksamhetssystem och IT-produkter, främst för skogsindustrin och för transport- och entreprenadbranschen. Med hjälp av lägesintelligens effektiviserar vi organisationer, råvaruflöden, gods- och persontransporter, industriprocesser.

Geodata och GIS

Sokigo är en ledande leverantör av Geografiska informationssystem (GIS) och verksamhetsanpassad Geografisk IT. Vi har i mer än 25 år utvecklat och levererat lösningar, produkter och system där kartan, positionen och läget är viktiga komponenter.

Våra kunder finns i Sverige men också i ett flertal andra länder.