Vi levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan

Vi är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden och marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Här hittar du detaljerade beskrivningar av våra produkter samt filer, nyheter, information om användargrupper och annat. Vi samarbetar med Google och MapInfo.

System för samhällsbyggnad

Sokigo hjälper din kommun att automatisera bygglovsprocessen, få tillgång till informationsdatabaser för bättre samhällsplanering och skapa kvalitativ detaljplanering. Vi kan även erbjuda säker hantering av alkohol- och tobakstillstånd samt underlätta arbetet med miljö- och hälsoskyddstillsyn.


Geodatabaserade lösningar för kommunal planering

Intelligenta lösningar för kommunens alla ansvarsområden. Sokigos geodatabaserade system underlättar och förenklar arbetet med planering, drift och underhåll av kommunens gator, VA-nät, lekplatser och grönområden samt hela MBK-verksamheten.

E-tjänster, dokument- och ärendehantering

Med e-tjänster kan medborgarna själva göra jobbet, vilket innebär att handläggarna slipper pappershantering. Med Sokigos digitala och kompetenta dokument- och ärendehanteringssystem får din verksamhet säker informationshantering och ett tryggt stöd i era verksamhetsprocesser.

Skogsindustri, transport och entreprenad

Sokigo är expert på och levererar effekten av GIS, positionering och den digitala kartan. Vi brinner också för att bygga effektiva verksamhetssystem och IT-produkter, främst för skogsindustrin och för transport- och entreprenadbranschen.