Detaljplanen i samhällsbyggnadsprocessen

Sokigo har verktyg som stödjer den digitala samhällsbyggnadsprocessen – där planinformationen är en viktig del. Arbetet med att skapa detaljplanekarta och planbeskrivning enligt myndigheternas direktiv hanteras med enkelhet i våra produkter Focus Detaljplan, Focus Detaljplan Total och PlanDirekt.

I Focus Detaljplan skapar du detaljplanekartan och den standardiserade planinformationen kan tillgängliggöras och utbytas mellan olika aktörer och nyttjas i olika kommunala verksamhetssystem. Leveransen av planinformationen till Lantmäteriets nationella geodataplattform sker från Focus Detaljplan.

Planens basdata är en tillgång under flera skeden i den digitala samhällsbyggnadsprocessen, bland annat vid 3D-visualiseringar och analyser.

I den fristående webbapplikationen PlanDirekt skapar du planbeskrivningen med hjälp av texter, bilder, kartkopplingar med mera. Applikationen är integrerad med Focus Detaljplan via planmosaiken och synkdatabas.

Focus Detaljplan

Focus Detaljplan är ett användarvänligt och effektivt verktyg för dig som är planhandläggare. Du använder CAD-teknikens styrkor vid konstruerandet av gränser och skapande av ytor.

Vi har stöd för Boverkets föreskrifter och planbestämmelsekatalog, SIS standard samt Lantmäteriets specifikationer med leverans till den nationella geodataplattformen. Därmed kan planinformationen nyttjas oberoende av omgivande systemmiljö.

Programmet finns i två varianter, Focus Detaljplan och Focus Detaljplan Total som är helt kompatibla med varandra.