Digital miljö- och hälsoskyddstillsyn

Sokigos produkter kan underlätta arbetet med miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Med handläggningssystemet Ecos som grund kan vi erbjuda allt från digital medborgardialog till digital fakturering och arkivering.

Gör ditt tillsynsarbete till ett komplett digitalt flöde!