Vi har lösningarna för den kommunala miljön

Med Sokigos lösningar har du alltid full koll på kommunens grönytor och lekplatser samt deras status och planerade åtgärder.

Våra system gör det lätt för dig att erbjuda kommunens invånare en trygg och trivsam miljö, oavsett om de promenerar i parken eller gräver i lekplatsens sandlåda.

Flexkonceptet

Flexkonceptet och den nya lösningen Flex Park gör det möjligt att arbeta på ett enhetligt sätt kopplat till standarder, vara mer personoberoende och integrera mot olika GIS/CAD klienter. Flex Park kan även integrera mot andra interna system som Nova, GeoDirekt, TopoDirekt för att få ut nyttan med geografisk ajourhållning av parkskötsel.