Hantering av information i gaturummet

Flex Gata hanterar den information som finns i gaturummet – information som behövs för att planera, estimera och kostnadsberäkna olika typer av åtgärder för drift och underhåll.

De ytor som skapas i grunddata-delen (Flex Grund) används vidare i gata-delen vilket har stora fördelar när exakta ytmängder ska tas fram för beläggningar. Detta gäller oavsett om det gäller befintlig asfalt eller planerade beläggningar.

Du kan enkelt lägga till och redigera beläggningsinformation för att hålla koll på garantitider och investeringsbehov för vägnätet.

Flex Gata hanterar besiktning av vägnätet

Oavsett om du gör det själv, eller om kommunen har ett underlag från en underhållsutredning, så kan Flex Gata ta emot data och leda dig vidare i beläggningsplaneringsprocessen.

När du registrerar skicket på ett visst område av vägnätet kan du redan i samma dialog arbeta vidare med att skapa en beläggningsplan utifrån skicket på vägen.

Byt slitlagret i tid för en frisk vägkropp

Beläggningsplanering är en viktig del för att räkna på investeringsbehov och visa var det behövs ny asfalt. Beläggningsplanen baseras på besiktning eller egen planering om åtgärder som behöver utföras i gaturummet. Flex Gata är anpassat för enkel registrering och användning av geografiskt stöd i planeringen.

Asfaltsliggare

Flex Gata hanterar registreringen av de slitlager kommunen investerat i att lägga på sitt vägnät. Där registreras information om beläggnings-kvalitet, förarbete, övriga kostnader kopplat till t.ex. projekt och garantitid.

När en slityta registreras används alltid den inmätta marktäckesytan som grund, vilket säkerställer att ytorna blir helt korrekta. Systemet beräknar även vilken yta som ligger överst och hjälper dig få information om vilken yta som slits i dagsläget. Det håller också koll på det historiska slitlagret som ligger under den aktuella slitytan.

Detta innebär att du som användare kan ta fram rapporter på hur mycket kommunen investerat i ett visst område samt slitaget av varje beläggningskvalitet just nu.

Teknisk information Flex

Aktuell version: Flex 3.0

Kontakt