Verksamhetsutveckling för digitala kommuner

Digital transformation är inte bara en digital företeelse

Om ni planerar en större förändringsresa med system som stödjer ett digitalt arbetssätt, har ni då tänkt på stöd för er personal och verksamhet? Hur får ni era medarbetare att arbeta på ett helt nytt sätt? Hur ser den nya digitala handläggningen ut?

Kommunikation är nyckeln

För en effektiv övergång till digitala lösningar krävs det god kommunikation till kollegor och anställda. Detta för att möjliggöra en så effektiv övergång som möjligt. Det kanske viktigaste verktyget för alla verksamheter är fortfarande människorna.

Resan från manuell till digital handläggning är inte ett teknikprojekt. Digitalisering är nämligen enkelt. Det är transformationen av verksamheten som är det svåra. Och det är i den delen vinsterna uppstår!

Bryt invanda mönster – ta hjälp

En anpassning av verksamheten till en digital värld innebär oftast ändrade arbetsuppgifter och ibland ändrad organisation. Många kommuner är smarta och tar hjälp med den delen.

Vi har lång erfarenhet inom kommunal samhällsbyggnad kopplat till IT och har genomdrivit och stöttat många kommuner när de digitaliserat sin verksamhet. Dra nytta av det du också och boka in verksamhetsstöd i ditt digitaliseringsprojekt!