Full kontroll över skolskjutsplaneringen med Skolskjuts

Skolskjutssystemet kombinerar fakta från elevregister med kartinformation som adresser, avstånd, bussturer, hållplatser och allt som krävs för en korrekt hantering av kommunens skolskjutsar. Dialog med vårdnadshavare för ansökan om skolskjuts sker via e-tjänst. Med Skolskjutssystemet ges goda möjligheter att öka kvalitén och servicen, både inom kommunen och mot medborgarna samtidigt som kostnaderna minskar.

Kommunen är enligt lag skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs och Skolskjuts är därför systemet för dig som arbetar med planering av skolskjutsar i kommunen.

Systemet är för dig som planerar skolskjutsar

Med Skolskjuts minskas bensinförbrukning, utsläpp av koldioxid och antalet körda kilometer. Kommunens kostnader minskas och du får bättre uppföljning av av entreprenörernas debitering. Det blir stora tidsbesparingar i planeringsarbetet och du får en tydlig och säker dialog med vårdnadshavarna.

Automatisk geokodning av elevadresser och beräkning av avstånd mellan elevadress och skola

Skolskjuts har funktioner för automatisk geokodning av elevadresser och beräkning av avstånd mellan elevadress och skola. Med Beslutsguiden analyseras elevens rätt till skolskjuts enligt gällande regelverk. Elever kan knytas till hållplats och busslinje, och stödfunktioner finns för att planera beställningstrafik för elever utan möjlighet att anslutas till ordinarie linjenät.

Teknisk information Skolskjuts

Aktuell version: 6.14

Kontakt