Smart och säker hantering av belysningsobjekt

Flex Belysning hjälper dig att skapa ett arbetssätt som underlättar den komplexa registreringen och ajourhållningen av din elanläggning som krävs enligt lag. Lösningen använder ett nyutvecklat mall- och modellregister där användaren registrerar sina olika varianter av belysningsobjekt en gång, för att sedan kunna ”kopiera” ut informationen från databasen och applicera på alla belysningsstolpar som hanteras i belysningsanläggningen. Denna funktionalitet spar ofantligt mycket tid samtidigt som kvalitet och sökbarheten i elanläggningen säkerställs.

Visualisering av registrering i Flex Belysning

Skapa struktur som håller måttet

Som ägare av en elanläggning är du enligt lag skyldig att dokumentera anläggningen i syfte att upprätthålla elsäkerheten. Som kommun kan det även vara till stor fördel att själv äga dokumentationen av sin elanläggning då det blir enklare att med hjälp av detta konkurrensutsätta sin elleverantör.

En gatubelysningsanläggning kan vara svår att dokumentera, dels då den omfattar ett stort antal belysningsenheter, dels på grund av att belysningsenheterna utgörs av många olika modeller. Till följd av LED-teknologins framfart finns nu en uppsjö av modeller på marknaden och det är en utmaning att hålla koll på exakt vilken modell som är monterad var samt vilka komponenter respektive enhet innehåller.

På språng eller stationerad?

Flex nyttjar kraften i den smarta databasen vilken hjälper användaren att strömlinjeforma arbetssättet för såväl nyskapande som uppdatering av belysningsinformation. Detta görs lika smidigt från kontorsstolen som mobilt i fält, alltid med direktkoppling mot databasen.

Visualisering av kartvy i Flex Belysning

 

Smart anpassad spårning

Flex-databasen hjälper även användaren att förstå hur belysningsskåpet hänger ihop med stolpar och armatur. Genom kontinuerliga beräkningar i bakgrunden kan databasen alltid visa hur armaturen är kopplad via elledningarna mot belysningscentralen och var det inte finns några kopplingar. Detta gör det möjligt för användaren att till exempel simulera avbrott på kabeln för att se hur stor del av belysningsanläggningen som skulle påverkas.

Belysta ytor

Den upplevda tryggheten är en faktor som blir alltmer viktig i vårt samhälle. Gatubelysning är ett sätt att säkra trygga och klimatsmarta transportvägar för allmänheten.
Flex Belysning kan även hjälpa till genom att visualisera hur ljusbilden projiceras på markytan, det vill säga hur den belysta ytan ser ut. På detta sätt kan du via Flex Belysning ta ut färdigberäknade rapporter med nyckeltal gällande exempelvis hur många procent av gång- och cykelvägarna i ett visst område som är belysta.

Visualisering av ljusprojicering i Flex Belysning

Digital tvilling i 3D

Flex Belysning skapar automatiskt upp 3D-information med hjälp av en markmodell i kombination med den belysningsmall du som användare har valt. På detta sätt kan användaren visualisera sin befintliga och planerade belysningsanläggning på ett enkelt sätt.

3D-modellen inkluderar även all information om objekten vilket gör det möjligt att till exempel färgsätta mot en viss ljustemperatur.

Visualisering av 3D-modell i Flex Belysning

 

 

Webinar om Flex Belysning

Vill du veta mer om Flex Belysning? Kontakta oss så bokar vi in en enskild visning!

Titta på webinaret om Flex Belysning

Kontakt