Din kommunkarta med verksamhetsdata

RX Map är lösningen för dig som behöver en lättanvänd och tillgänglig webbkarta oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen.

GI-kartan är inbyggd i verksamhetssystemet. Denna är ett stöd för den dagliga handläggningen av t.ex. miljö- och bygglovsärenden eller som ett bra stöd vid grannehöranden.

Varför RX Map?

Har ni redan idag en karta inbyggd i något av våra verksamhetssystem? Finns det behov av att kunna nå verksamhetsdata i en lättillgänglig och enkel webbkarta även utanför verksamhetssystemet?

Då är RX Map en väldigt kostnadseffektiv kartlösning som i princip redan finns hos er.

RX Map är en behörighetsstyrd webbkarta för spridning av GI-kartan som redan idag finns i ditt verksamhetssystem

Om samma kartlösning används, både i och utanför verksamhetssystemet, minskar kartadministrationen avsevärt i och med att den eller de kartor som redan idag finns i ett verksamhetssystem direkt kan spridas i en webbkarta, behörighetsstyrt till de som behöver den. Förändringar och förbättringar i kartan kan automatiskt slå igenom, både i kartan i verksamhetssystemet och i webbkartan. RX Map gör det enkelt för användarna med sitt stöd för AD-inloggning.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information RX Map

Aktuell version: GI 3.6

Kontakt