Hållbarhet

Vi tar ansvar för vårt miljöarbete

På Sokigo är vi medvetna om att alla måste vara med och bidra till att minska utsläppen för att nå de globala målen för klimatet – därför är det viktigt för oss att ta ett aktivt ansvar för vårt miljöarbete. Genom att hjälpa våra kunder digitalisera sina verksamheters processer och värdekedjor med våra produkter, minskas även deras miljöpåverkan.

Sokigo har länge engagerat sig i hållbarhetsfrågor, stöttat ideella organisationer och tagit fram policys för klimatsmart resande och källsortering. Vi har en inköpspolicy som tar hänsyn till miljöpåverkan vid val av leverantörer och säkerställt att kontoren är klimatsmarta och drivs av grön el. Vår underleverantör av IT-drift har ett grönt datacenter och använder det norrländska berget som kylsystem

Hållbara planer

Nu går vi vidare och införlivar, utvidgar och prioriterar hållbarhetsarbetet i våra kärnverksamhetslösningar. Vårt nya projekt ”Hållbara planer”, har som syfte att säkerställa en hållbar framtid för hela samhället. Via workshops kring hållbarhet kommer vi nu ha en nära dialog med några av våra kunder för att identifiera behov och utmaningar på kort och lång sikt.