Hållbarhet

Vi är en del av den klimatsmarta värdekedjan

I enlighet med vår affärsidé vill vi på Sokigo leverera digitala lösningar som aktivt bidrar till ett effektivt och hållbart samhälle. Våra lösningar är hållbara för miljön, de minskar tidskrävande och monotona arbetsuppgifter för våra kunder – stor klimatnytta för pengarna helt enkelt!

Genom att hjälpa våra kunder digitalisera sina verksamheters processer och värdekedjor med våra produkter, minskas deras miljöpåverkan. Våra lösningar inom ärendehantering, planering, e-tjänster, ruttoptimering, integrationslösningar och arkivering m.fl. bidrar bland annat till minskade körsträckor, möjlighet till hemarbete och minskad förbrukning av kontorsmaterial.

Vi arbetar för en hållbar verksamhet

Sokigo har en inköpspolicy som tar hänsyn till miljöpåverkan vid val av leverantörer samt en resepolicy som uppmanar till sparsamt och klimatsmart resande.

Vi har sett över våra kontor för att säkerställa att de är så klimatsmarta som möjligt med hänsyn till exempelvis återvinning, förbrukningsmaterial, energiförbrukning och städning. Kontoren drivs av grön el och underleverantören som sköter vår IT-drift har ett grönt datacenter och använder det norrländska berget som kylsystem.

Våra kickoffer och konferenser ska innebära klimatsmart resande och anläggningen ska ha en uttalad miljömedvetenhet gällande sin verksamhet.

Vi köper alltid miljöcertifierade profilkläder och gåvor, endast vid behov och i måttlig kvantitet.

Sokigo klarade Breakit Impact Challenge!

Under fem veckor i november/december 2020 har Sokigo deltagit i Breakit Impact Challenge – en digital bootcamp som går ut på att göra det nya näringslivet klimatsmart, och på sikt klimatneutralt.

Utmaningen bestod av fem olika uppdrag som bland annat innebar att:

  • se över företagets resor
  • ordna en klimatsmart arbetsplats
  • anlita klimatsmarta leverantörer
  • se över företagets affärsmodell
  • mäta företagets klimatpåverkan och klimatkompensera för det

Sokigo klarade utmaningen och ser nu fram emot att, med hjälp de lärdomar och verktyg vi fått på vägen, fortsätta arbetet mot att bli ett så hållbart företag som möjligt!