Förädlad och ajourhållen fastighets- och befolkningsdata

Fastighet och befolkning (FB) är plattformen för grunddata om fastighets- och befolkningsinformation. Du får samlad och relevant information om områden, fastigheter, byggnader, lägenheter, folkbokförda och företag i ett och samma gränssnitt. Genom att sammanställa och förädla informationen kan du tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Ett tillgängligt och informativt stöd

FB bygger på förädlad information från Lantmäteriet och Skatteverket kompletterad med mer information som till exempel företagsinformation och statistik baserat på RegSO och DeSO från SCB.

Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt kan du ge rätt information till rätt person och vid rätt tillfälle

I Sokigos webbapplikation FB Webb kan du söka på, analysera och sammanställa informationen efter just dina behov. Du når också information från FB i de flesta av Sokigos verksamhetssystem, mobila lösningar eller kartapplikationer.

Inom FB finns potential att växa vidare och produkten erbjuder ett flertal moduler med möjlighet till mer och bättre information.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här
Kontakt