Förädlad och ajourhållen fastighets- och befolkningsdata

FB är plattformen för grunddata om fastighets- och befolknings-information. Du får samlad och relevant information om områden, fastigheter, byggnader, lägenheter och folkbokförda i ett och samma gränssnitt. Genom att sammanställa och förädla informationen kan du tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Ett tillgängligt och informativt stöd

FB bygger på förädlad information från Lantmäteriet och Skatteverket kompletterad med mer information som t.ex. bolags-information, fordonsinnehav och telefon-nummer från vår samarbetspartner Bisnode.

Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webb-gränssnitt kan du ge rätt information till rätt person och vid rätt tillfälle

I Sokigos webbapplikation FB Webb kan du söka på, analysera och sammanställa informationen efter just dina behov. Du når också information från FB i de flesta av Sokigos verksamhetssystem, mobila lösningar eller kartapplikationer.

Inom FB finns potential att växa vidare och produkten erbjuder ett flertal moduler med möjlighet till mer och bättre information.

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här

Teknisk information FB Fastighet och befolkning

Aktuell version: FB Fastighet och befolkning 7.7.0

Kontakt