Låt Nova BAB registrera, kommunicera och besluta automatiskt

Nova BAB ger dig ett automatiserat och processtyrt verksamhetsstöd för din handläggning. Lösningen är helintegrerad vilket innebär att e-tjänster, ärendehantering, robot och handläggarstöd samspelar med varandra. Du får dessutom en effektiv, transparent och rättssäker hantering av ansökningar.

Sökande

Sökande registrerar själv sina ansökningar och i ett senare skede kan de vid behov kompletteras. Därefter kan ärendet enkelt följas upp och beslutet kan hämtas alternativt att det levereras via Digital Post.

Handläggning

Handläggaren kan påbörja sitt arbete direkt i ett modernt, visuellt och processtyrt gränssnitt, till stor del med så kallad drag-och-släpp-teknik. Beslut för enkla åtgärder tas och delges helt automatiskt vid delegering av beslutanderätt till roboten Atom.

Informationshantering

Alla ansökningar och deras respektive handlingar lagras digitalt, på ett strukturerat sätt, i Nova BAB. Ansökningar, beslut, utrustning och åtgärder kopplas till byggnader, adresser och/eller fastigheter för enkel sökning och presentation på kartan.

Kontakt