Digitaliseringen underlättade när Helsingborgs stad ställde om till hemarbete

Med hösten kom strängare restriktioner och en central uppmaning från Helsingborgs stad att alla som har möjligheten ska arbeta hemifrån. Bygglovsenhetens verksamhet kunde enkelt bibehålla sin effektivitet vid omställningen då ansökan, handläggning och kommunikation med sökande och intressenter sedan tidigare i stor utsträckning sker digitalt. Idag erbjuds den sökande även möjlighet till digital rådgivning.

Jag är tacksam för att vi kommit långt med digitaliseringen sedan tidigare, vilket låter oss ställa om utan att arbetet påverkas mer än att det sker på distans, säger Ingegerd Persson, bygglovschef på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Bygglovsenheten jobbar aktivt med digitalisering, skyr inte förändringsarbete och vågar satsa på utvecklingen.

Min strävan är att vi inte ska nöja oss, utan alltid försöka bli bättre. Vi har fantastiska medarbetare som vill mycket och alltid är engagerade i arbetet! Våra medarbetare testar aktivt nya lösningar som implementeras och bidrar med insiktsfulla synpunkter och förbättringsförslag, säger Ingegerd Persson.

Digitala substitut och hjälpredor kan aldrig ersätta äkta vara när det gäller social kontakt. Utmaningen för verksamheter är nu att skapa sociala förutsättningar som är hållbara i längden när geografiska avstånd i arbetet är en del av vardagen. Ingegerd Persson betonar vikten av kommunikation såväl för medarbetarnas som för verksamhetens välmående.

Varje dag startar vi med morgonmöten för att samla upp och se över arbetsfördelningen. Vi har även en stående virtuell fika varje eftermiddag för den som vill. Jag tror att det är extra viktigt nu att fortsätta sluta upp kring arbetet och upprätthålla en god kontakt för att detta ska fungera på längre sikt, säger Ingegerd Persson.

Nu när situationen kräver att vi håller i och håller ut gäller det att lyfta varje litet framsteg. Ett exempel är att Helsingborg nyligen genomförde en helt digital stadsbyggnadsnämnd som fungerade alldeles utmärkt!

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Ingegerd Persson, Helsingborgs stad ingegerd.persson2@helsingborg.se eller Mikael Rosenberg, Sokigo mikael.rosenberg@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos lösning för effektiv och automatiserad ärendehantering