Eventuell driftstörning hittar du här

Driftmeddelande

Här informerar vi om planerade driftstörningar och avbrott. Vill du få ytterligare information kontakta Sokigo kundservice.

Fredag 24 maj

Pågående driftstörning hos Lantmäteriet påverkar möjlighet att hämta akter

Lantmäteriet förändrar av säkerhetsskäl rutiner kring digital åtkomst av akter i tjänsterna Akt Direkt och ArkivSök. Åtgärderna är ett sätt att säkerställa att sekretessbelagd information inte når fel händer. Utlämnandet av informationen görs i stället via kundcenter. Det innebär att utlämnandet av en del av Lantmäteriets information kan komma att ta längre tid än förut.

Påverkan

Begränsningar att hämta akter förekommer för externa användare via tjänsterna Historiska kartor, Arkivsök, FRWebb, Min fastighet, AKT Direkt och Trossen. Detta innebär att möjligheten att hämta akter från Lantmäteriet i FB (Fastighet och befolkning) och GEOSECMA Fastighet påverkas.

I dagsläget kan Lantmäteriet inte svara på hur länge begränsningarna i de aktuella tjänsterna kommer att gälla. Mer information och löpande uppdateringar finns på Lantmäteriets sida för driftinformation: www.lantmateriet.se/driftinformation

Historik

Onsdag 27 mars 2024

Påverkade tjänster
Samtliga externa tjänster som driftas från vårt driftcenter Stockholm slutade fungera från kl. 09:08 den 27 mars 2024 till kl.12:03 den 27 mars 2024.

Planerat servicefönster för vissa produkter och tjänster, 19 – 21 Januari 2024

Fredag 19/1 18:00 till måndag 22/1 06:00 genomförs en större migrering av vår produkt- och tjänsteplattform AddSpatial.

Som du kanske känner till har Addnode Group valt att bolagisera vårt affärsområde GLS (GIS, Logistik & Skog) i Sokigo. Från och med 1:a januari är vi glada att heta Icebound AB.

Ett bolag som fortsatt kommer utveckla ledande digitaliseringslösningar främst för skogs- och basindustrin och GIS, till 100% ägt av Addnode.

Detta medför bland annat att vi ska migrera våra e-tjänster och produkter från Sokigo till våra egna Icebound-domäner, vilket kommer innebära störningar under nämnda tidsperiod.

Exempel på produkter som kommer beröras är; AddSpatial Maps, ProLocate, TimberTrack, ForestPlan samt Fastighet & Avtal. Dessa system kommer inte vara tillgängliga under servicefönstret. Karttjänster och övriga geodatatjänster kan uppleva störningar men skall inte avsevärt påverkas av avbrottet.

I och med flytten byter vi även IP-adress till 185.5.21.13, så har ni låst mot vår IP i er brandvägg måste detta uppdateras.

Vi hoppas detta inte kommer medföra allt för stor påverkan för dig och din organisation och ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Fortsatt driftstörning hos Lantmäteriet 12 maj

2022-05-12 11:00 På grund av fortsatta tekniska problem hos Lantmäteriet fungerar ej aviseringar för FB FIR. I dagsläget berörs endast daglig avisering, men om problemet kvarstår över helgen kan detta påverka alla som använder FB FIR. Se Lantmäteriets pressmeddelande här

Tillgängligheten för externa tjänster (Direktåtkomst- och Visningstjänster) är fortsatt osäker. Just nu fungerar tjänsterna men Lantmäteriet kan inte garantera att dessa inte kommer påverkas igen. De produkter som kan beröras av detta är FB, CSM, ISM och TopoDirekt.

Driftstörning hos Lantmäteriet 11 maj

2022-05-11 09:30 – Just nu har Lantmäteriet tekniska problem som innebär att de inte kan garantera tillgängligheten för externa tjänster (Direktåtkomst– och Visningstjänster). De produkter som kan beröras av detta är FB, CSM, ISM och TopoDirekt. Lantmäteriet arbetar på att lösa problemet.

Planerat servicefönster 5 april

Tisdag 5/4 kl 17:00 till 6/4 7:00 genomförs ett större underhåll av AddSpatial.
Sokigo håller på att flytta sin serverpark till ett nytt datacenter och nu har det blivit dags att flytta servrarna som används av AddSpatial. Vi gör detta för att få en stabilare drift men även för att bättre kunna möta de prestandakrav som våra användare förväntar sig av våra tjänster.
Förutom AddSpatial påverkas även andra system som bygger på AddSpatial, så som AddSpatial Maps, KartSmart, ProLocate, TimberTrack, ForestPlan samt Fastighet & Avtal. Dessa system kommer inte vara tillgängliga under servicefönstret.

Planerat servicefönster 23 mars

Onsdag 23/3 kl 20:00 genomförs ett kortare underhåll av AddSpatial.
Detta är ett första steg i att byta till en ny driftplattform för att öka stabilitet och prestanda. Förutom AddSpatial påverkas även andra system som bygger på AddSpatial, så som AddSpatial Maps, KartSmart, ProLocate, TimberTrack, ForestPlan samt Fastighet & Avtal. Dessa system kommer inte vara tillgängliga under servicefönstret.

Driftstörning Södertörn 9 mars

2022-03-09 11:00 – Driftstörning gällande Södertörn. Problem med inloggning och uppstart av virtuella klienter
Estimerad lösningstid: 14.30
Uppdatering 15:30 – Driftstörningen har åtgärdats och funktion har återställts till tjänsterna.