Eventuell driftstörning hittar du här

Driftsmeddelande

Här informerar vi om planerade driftsstörningar och avbrott. Vill du få ytterligare information kontakta Sokigo kundservice.

2021-04-06

Planerat servicefönster 24 april

Servicefönstret påverkar installationen av Abou, Bilflytt, Minut Bygg, Minut Miljö, Nova Bygg , Nova TG, Skolskjuts och FB KID E-transport om din organisation har den i drift hos oss.

Servicefönstret startar kl. 07:30 och innebär att all kommunikation med databasen inte kommer fungera under tre till sex timmar. Runt 14.00 på lördagen ska alla databaser vara migrerade och applikationerna kommer då att fungera igen. Vissa applikationer kommer påverkas kortare tid och några lite längre tid.

Historik

Planerat servicefönster 14 april

Servicefönstret påverkar AddSpatial och alla tjänster som bygger på den plattformen som t.ex. AddSpatial Maps, CSP, KartSmart, ProLocate och Sokigo Forest.

Servicefönstret startar kl. 20:00 och pågår fram till 24:00. Vissa tjänster kommer påverkas kortare tid.