GeoDirekt – för ett samhälle i utveckling

– världsledande teknik i kombination med Open Source och lokala tillämpningar med kommunen i centrum

GeoDirekt – grundbulten i Sokigos geodatamaskineri

En av de viktigaste förutsättningarna för fortsatt digitalisering och automatisering är att säkerställa tillgången av gemensamma, kvalitetssäkrade och ajourhållna data för alla processer inom samhällsbyggnad. Vi tror även på att varje verksamhet ska kunna välja de vassaste verktygen på marknaden för just sina behov och samtidigt kunna lita på att den geodata som krävs i arbetet alltid och enkelt är tillgänglig. GeoDirekt är en viktig kugge som gör detta möjligt!

Ju mer vi arbetar med vår kommunövergripande geodatastrategi, desto fler möjligheter till automatisering och prognostisering blir synliga när vi lyfter blicken och ser helheten. Geodataplattformen GeoDirekt tillför Sokigos befintliga erbjudande inom samhällsbyggnadsprocessen en gemensam och oberoende integrationsmotor med fokus på geodata och geostandarder.

GeoDirekt – en komplett geodataplattform

GeoDirekt är en geodataplattform som inkluderar det bästa från både Open Source- och ArcGIS-världen. Plattformen är tjänstebaserad och inkluderar ett gemensamt stöd för OGC- och ArcGIS med ett brett stöd för att skapa stilsatta kartor och lager från de flesta på marknaden förekommande GIS formaten. GeoDirekt levereras med inbyggda GIS-applikationer och har som standard ett kraftfullt stöd för geobearbetning, spatiala analyser och hantering av metadata i både 2D och 3D.

Genom GeoDirekt kan samarbeten, integrationer och datautbyte ske genom hela organisationens processer vilket bidrar till ökad kvalitet och en högre effektivitet för alla. GeoDirekt stödjer även öppen datahantering för publik användning med eller utan behörighetsbegränsningar.

GeoDirekt innehåller:

 • En tjänsteportal för enkel överblick, hantering och publicering av tjänster
 • En metadataportal för publicering av metadata och datasamverkan
 • Ett processtöd för att skapa, spara och publicera geodata och geodataapplikationer
 • En öppen och inbyggd kartbutik samt svensk skördad metadataportal

GeoDirekt finns i flera olika paketeringar för att kunna tillhandahålla anpassat och riktat stöd för organisationer med olika behov.

 

GeoDirekt – en skalbar geodataplattform för alla

GeoDirekt är en skalbar geodataplattform baserad på ledande teknologier i kombination med Open Source och egen utveckling vilket gör plattformen skalbar och anpassningsbar till olika användares och organisationers behov. GeoDirekt levereras med inbyggda GIS-applikationer och har som standard ett kraftfullt stöd för geobearbetning, spatiala analyser och hantering av metadata i både 2D och 3D. Plattformen erbjuder stora möjligheter för integration med andra programvaror och kan hantera ett stort antal format för datautbyte.

GeoDirekt Publisher ingår som standard i TopoDirekt men har även ett inbyggt stöd för QGIS som med fördel kan användas för att skapa, bearbeta, stilsätta och analyseras geodata. Via QGIS är det sedan enkelt att publicera stilsatt kartmaterial som OGC-tjänster för delning och integrationer av geodata inom organisationen.

Paketeringar
 • GeoDirekt Publisher
 • Den enklaste paketeringen av GeoDirekt är inriktad mot Sokigos verksamhetssystem inom MBK men kan även med fördel nyttjas av andra Open Source-baserade lösningar som en central tjänsteplattform för att publicera och administrera OGC-tjänster som WMS, WMTS, WFS och WCS.
 • Läs mer
 • GeoDirekt Standard
 • Utöver det som ingår GeoDirekt Publisher så ingår en portal för hantering och publicering av metadata i GeoDirekt Standard.
 • Läs mer
 • GeoDirekt ArcGIS
 • En komplett paketering av GeoDirekt med stöd för både Open Source och ArcGIS. Geodataplattformen är tjänstebaserad och inkluderar en central tjänsteplattform för att publicera och administrera OGC-tjänster och ArcGIS REST-tjänster. Som option kan ArcGIS Pro med fördel nyttjas i arbetsprocesserna, vilket medför ett mycket bra stöd för 3D-hantering, stadsmodeller och digitala tvillingar
 • Läs mer
 • GeoDirekt Enterprise
 • En komplett paketering av GeoDirekt med stöd för både Open Source, ArcGIS och hela ArcGIS-plattformen ArcGIS Enterprise. GeoDirekt Enterprise kan nyttja samtliga ArcGIS-förmågor i kombination med plattformens övriga funktioner och tjänster.
 • Läs mer

Plattformen för en obruten digital samhällbyggnadsprocess (ODS)

Geodata är en viktig informationskälla för en stor del av kommunens verksamhet. I allt från digitala tvillingar för hållbar stadsplanering till ruttoptimering vid ajourhållning av exempelvis kommunala vägar och markytor, spelar geodata lösningar en avgörande roll.

I en obruten digital samhällsbyggnadsprocess används digitala lösningar och geodata sömnlöst genom hela flödet för att planera, bygga och förvalta en stad eller samhälle på ett hållbart sätt.

En av de viktigaste förutsättningarna för fortsatt digitalisering och automatisering är att säkerställa tillgången av kvalitetssäkrade och ajourhållna data.

Teknisk information

Aktuell version: GeoDirekt 3.0