Bra service till invånaren och effektivt för kommunen genom e-förslag

Medborgarförslag är tilläggsmodulen för e-tjänsteplattformen Abou som ökar både invånarservicen och kommunens effektivitet.

Verktyget för både kommun och invånare

Med medborgarförslag kan invånare snabbt lyfta frågor och medverka till ett bättre liv i kommunen.

När ett förslag lämnas in startar en automatisk process. Invånare kan rösta och kommentera förslag innan ställning tas i frågan, vilket sedan rapporteras. Snabbt och smidigt för både invånare och kommun.

Kort och gott kan det se ut så här:
  • Förslag om ny lekpark skickas in
  • Handläggaren granskar förslaget och avgör om det ska publiceras på hemsidan
  • Andra invånare röstar på förslaget och lämnar kommentarer
  • Handläggaren publicerar kommentaren så att andra invånare kan se den
  • När sista dagen att rösta är passerat går det inte längre att rösta. Har förslaget fått tillräckligt många röster får det statusen ”Inväntar ställningstagande”. Har förslaget fått färre antal röster får det statusen ”Avslutad”
  • När ett förslag har statusen ”Inväntar ställningstagande” kan handläggaren ange ställningstagandet ”Godkänd” eller ”Avslagen” samt skriva en motivering och/eller bifoga en fil

Bra service till invånarna och effektivt för kommunen, eller hur?

Kontakt