Följ med oss på vår nya digitala resa!

Kommunträffen 2.0 är en serie av kostnadsfria digitala event med olika inspirerande teman. Kunskapsutbyte på distans – under dessa tillfällen kommer vår moderator Annika Dopping att lyfta intressanta och relevanta framgångsfaktorer tillsammans med våra medverkande gäster.

Tips: Även om du inte jobbar inom aktuellt verksamhetsområde hoppas vi att du vill vara med och låta dig inspireras av andra delar av din kommun!

Live: 14 September 2021 kl. 10.00-11.00

Del 3 – tema geodata

Kommunträffen 2.0 – tema geodata är framflyttad till september 2021, inbjudan kommer senare i vår.

Vi fortsätter vår digitala resa med del 3 av Kommunträffen 2.0 som har temat geodata. Vi tar avstamp i den nationella geodatastrategin och dess betydelse för att sedan belysa aktuella geodatautmaningar hos Sveriges kommuner.

Kommunal geodata – en viktig förutsättning för ett fungerande Sverige

Vår moderator Annika Dopping kommer agera samtalsledare genom att lyfta aktuella utmaningar och behov av nya lösningar med våra medverkande gäster. Självklart finns det även tid för frågor!

Live: 9 februari 2021

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Del 2 – digitaliserad ärende- och nämndshantering

Medverkande är Maria Rosander – systemförvaltare i Vänersborgs kommun, Sara Eriksson – utredare/systemförvaltare i Grästorps kommun, Anela Lennartsson – övergripande systemförvaltare för Göliska-kommunerna och Linus Johannesson – systemförvaltare i Kristianstads kommun. Från Sokigo och Netpublicator deltar Johan Ekelund och Andreas Karlsson.

Varför ska du inte missa detta tillfälle?

Våra medverkande gäster kommer ge tips, inspiration och dela sina erfarenheter kring:

  1. Nämndprocessen – Hur har processer anpassats till den digitala tekniken?
  2. Förtroendevalda – Hur har hanteringen av de förtroendevalda underlättat arbetet? Vad är nästa steg?
  3. Invånare – Hur har den nya tekniken underlättat för att öka tillgängligheten?

Live: 15 december 2020

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Del 1 – bygglov

Medverkande är Lars Robertsson – bygg- och kartchef i Borlänge kommun, Jenny Ameziane – verksamhetschef i Jönköpings kommun, Björn Hindborg – projektledare i Ystads kommun och Sokigos verksamhetskonsult Christophe Poncin.

Varför ska du inte missa detta tillfälle?

Våra medverkande gäster kommer ge tips, inspiration och dela sina erfarenheter kring:

  1. Process – Är digitalisering = effektivisering?
  2. Medarbetare – Vad är medarbetarens roll i organisationens utveckling?
  3. Invånare – Har förändringarna gett effekt, vad är gensvaret?

Här kan du ta del av inspelningar från Kommunträffen 2.0 i efterhand:

Del 1 – tema bygglov

Del 2 – tema digitaliserad ärende- och nämndshantering