Kommunträffen 2.0 

Live: 9 maj 2023

Kl. 10:00-11:00

Kommunträffen 2.0 kommer tillbaka 2023 med nytt högaktuellt ämne! 

Live: 17 maj 2022

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema cybersäkerhet

Kommunträffen 2.0 är tillbaka, denna gång med ett högaktuellt tema som påverkar oss alla – cybersäkerhet. Hur skyddar vi vår verksamhet mot aktuella hot? Vilka beredskapsområden finns?

Denna sändning riktar sig till dig som använder IT-lösningar i ditt arbete, oavsett om du är handläggare, administratör eller IT-ansvarig.

Live: 14 september 2021

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema geodata

Vi tar avstamp i den nationella geodatastrategin och dess betydelse för att sedan belysa aktuella geodatautmaningar hos Sveriges kommuner.

Live: 9 februari 2021

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema digitaliserad ärende- och nämndshantering

Medverkande är Maria Rosander – systemförvaltare i Vänersborgs kommun, Sara Eriksson – utredare/systemförvaltare i Grästorps kommun, Anela Lennartsson – övergripande systemförvaltare för Göliska-kommunerna och Linus Johannesson – systemförvaltare i Kristianstads kommun. Från Sokigo och Netpublicator deltar Johan Ekelund och Andreas Karlsson.

Varför ska du inte missa detta tillfälle?

Våra medverkande gäster kommer ge tips, inspiration och dela sina erfarenheter kring:

  1. Nämndprocessen – Hur har processer anpassats till den digitala tekniken?
  2. Förtroendevalda – Hur har hanteringen av de förtroendevalda underlättat arbetet? Vad är nästa steg?
  3. Invånare – Hur har den nya tekniken underlättat för att öka tillgängligheten?

Live: 15 december 2020

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema bygglov

Medverkande är Lars Robertsson – bygg- och kartchef i Borlänge kommun, Jenny Ameziane – verksamhetschef i Jönköpings kommun, Björn Hindborg – projektledare i Ystads kommun och Sokigos verksamhetskonsult Christophe Poncin.

Varför ska du inte missa detta tillfälle?

Våra medverkande gäster kommer ge tips, inspiration och dela sina erfarenheter kring:

  1. Process – Är digitalisering = effektivisering?
  2. Medarbetare – Vad är medarbetarens roll i organisationens utveckling?
  3. Invånare – Har förändringarna gett effekt, vad är gensvaret?

Här kan du ta del av inspelningar från Kommunträffen 2.0 i efterhand:

Tema bygglov

Tema digitaliserad ärende- och nämndshantering

Tema geodata

Tema cybersäkerhet