Kommunträffen 2.0 

Live: 9 maj 2023

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema hållbara planer – gör hållbarhet till verklighet!

Oavsett hur vi tänker och känner inför ämnet personligen så är det ingen nyhet att hållbarhet präglar en allt större del av vår vardag och våra arbetsliv. Inte minst innebär detta många nya förändringar och ansvar för dig som arbetar inom någon av Sveriges kommuner och regioner. Av denna anledning är Kommunträffen 2.0 tillbaka med fokus på ämnet hållbara planer.

Under ledning av Annika Dopping delar vi med oss av kunskaper och insikter från projektet ”Hållbara planer” som vi jobbat med sedan hösten 2022. Du får även chans att lyssna till hållbarhetsexperten Jonas Roupé och professor Henrik Ny som båda har ett stort engagemang för ämnet hållbara planer.

En av våra mest angelägna och akuta uppgifter just nu är att hantera befintliga och kommande utmaningar gällande klimatförändringar, ekonomi, energi- och livsmedelsförsörjning samt att leva upp till generationsmålet. Den kommunala planprocessen har en central roll för att skapa de förutsättningar som kommer att krävas. En hållbar planprocess på såväl kommunal som regional nivå kan hjälpa oss säkerställa att vi klarar av dessa utmaningar på både kort och lång sikt – och det finns ingen tid att förlora!

 

Live: 17 maj 2022

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema cybersäkerhet

Kommunträffen 2.0 är tillbaka, denna gång med ett högaktuellt tema som påverkar oss alla – cybersäkerhet. Hur skyddar vi vår verksamhet mot aktuella hot? Vilka beredskapsområden finns?

Denna sändning riktar sig till dig som använder IT-lösningar i ditt arbete, oavsett om du är handläggare, administratör eller IT-ansvarig.

Live: 14 september 2021

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema geodata

Vi tar avstamp i den nationella geodatastrategin och dess betydelse för att sedan belysa aktuella geodatautmaningar hos Sveriges kommuner.

Live: 9 februari 2021

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema digitaliserad ärende- och nämndshantering

Medverkande är Maria Rosander – systemförvaltare i Vänersborgs kommun, Sara Eriksson – utredare/systemförvaltare i Grästorps kommun, Anela Lennartsson – övergripande systemförvaltare för Göliska-kommunerna och Linus Johannesson – systemförvaltare i Kristianstads kommun. Från Sokigo och Netpublicator deltar Johan Ekelund och Andreas Karlsson.

Varför ska du inte missa detta tillfälle?

Våra medverkande gäster kommer ge tips, inspiration och dela sina erfarenheter kring:

  1. Nämndprocessen – Hur har processer anpassats till den digitala tekniken?
  2. Förtroendevalda – Hur har hanteringen av de förtroendevalda underlättat arbetet? Vad är nästa steg?
  3. Invånare – Hur har den nya tekniken underlättat för att öka tillgängligheten?

Live: 15 december 2020

Scrolla ner på sidan för att se tidigare inspelningar

Tema bygglov

Medverkande är Lars Robertsson – bygg- och kartchef i Borlänge kommun, Jenny Ameziane – verksamhetschef i Jönköpings kommun, Björn Hindborg – projektledare i Ystads kommun och Sokigos verksamhetskonsult Christophe Poncin.

Varför ska du inte missa detta tillfälle?

Våra medverkande gäster kommer ge tips, inspiration och dela sina erfarenheter kring:

  1. Process – Är digitalisering = effektivisering?
  2. Medarbetare – Vad är medarbetarens roll i organisationens utveckling?
  3. Invånare – Har förändringarna gett effekt, vad är gensvaret?

Här kan du ta del av inspelningar från Kommunträffen 2.0 i efterhand:

Tema hållbarhet

Tema cybersäkerhet

Tema geodata

Tema digitaliserad ärende- och nämndshantering

Tema bygglov