Nova OVK

I de flesta byggnader där det vistas många människor ska ventilationen kontrolleras regelbundet av en certifierad kontrollant. Syftet med dessa obligatoriska ventilationskontroller (OVK) är att säkerställa ett bra inomhusklimat. Nova OVK stödjer denna verksamhet, från inlämningen av det första protokollet under bygglovsprocessen till bevakning, avisering och eventuell tillsyn.

Registrering av OVK

Registrering av nya ventilationsbesiktningar och dess protokoll kan genomföras manuellt eller med hjälp av e-tjänster i Nova OVK.
Nyinstallerade och -kontrollerade ventilationer med krav på obligatorisk kontroll (OVK) kan automatiskt registreras i Nova OVK i samband med ett slutsamråd. För detta krävs e-tjänster som ingår i paketeringen Minut Bygg.

Utförda obligatoriska kontroller av befintliga objekt registreras med fördel direkt i Nova OVK med hjälp av e-tjänsten. Nova OVK-tjänsten erbjuder inte bara möjligheten att registrera en kontroll med tillhörande protokoll, utan den tillåter också användaren att söka bland tidigare digitala kontroll.

Informationshantering

Alla besiktningar och dess protokoll lagras digitalt, på ett strukturerat sätt, i Nova OVK. Ventilationsanläggningar kopplas till byggnader, adresser och/eller fastigheter för enkel sökning och presentation på kartan.

Automatisering och effektivisering

Uppföljningen är helt automatiserad och sköts av Atom (roboten). Atom bevakar, aviserar kommande besiktningar, påminner och notifierar handläggaren, till exempel vid ej-utförda besiktningar. Tillsynsärenden kan även initieras av Atom enligt definierade principer. Även uppbyggandet av Nova OVK-strukturen från befintliga bygglovsärenden kan skötas av Atom, för detta krävs Nova Bygg.

Handläggning

De olika momenten och objekten i Nova OVK visualiseras i dashboards för tydligare och enklare uppföljning. Användarna få en överskådlig bild av vilka aktiviteter som ska genomföras inom en viss tid eller vilka som inte är utförda. Användaren kan alltid styra i dashboarden genom att dra och släppa till nästa steg i processen, även om det mesta utförs automatiskt av Atom.

Kontakt