Effektivisera arbetet med VA-nätet

Med verksamhetssystemet Vabas kan du lättare hantera VA-data inom en kommun eller för ett företag. I Vabas finns funktioner som hjälper dig genom hela processen, från att rita in nya ledningar och punkter, till att rapportera in driftdata till VASS.

Vabas kan effektivisera ditt arbete med VA-nätet väsentligt och fungerar för både AutoCAD och MapGuide.

En modern och effektiv lösning

Vabas är ett modernt system med en effektiv databas och ett stort gränssnitt mot databasen, som gör att du har full frihet att bestämma vad som ska visas i kartan.

Med en avancerad sökfunktion kan rätt data sökas fram och rapporter skapas direkt från resultatet.

Enklare och snabbare hantering av VA-data inom en kommun eller för ett företag

Vabas är för alla som jobbar med VA-data, både för hantering av nätet och för att registrera driftstörningar, spolningar, TV-inspektioner och andra händelser på nätet.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information Vabas

Aktuell version: 2.7.1

Kontakt