Smartare e-tjänster för Gata och Trafik

En handläggares vardag består av att gå igenom ansökningar, be om kompletteringar och samla in yttranden från olika remissinstanser. Detta är tidsödande och skapar periodvis långa ledtider när många ärenden ska handläggas. Vi vill underlätta för dig genom att istället införa ett digitalt flöde.

Digitaliserar alla dina ärenden

Minut GT ger dig en helt digital process för ärenden inom Gata och Trafik. Du har tillgång till all information i ärendet när du behöver den och Minut GT sköter all dialog med sökande och intressenter. Genom att koppla ansökningar till kartan skapas en tydlighet mot medborgare och kollegor över vad som sker i kommunen.

Registreringsarbetet utförs av den sökande

Systemet flyttar registreringsarbetet till den sökande eller entreprenören och ger ett minskat resursbehov för registrering och datafångst. Du får helt enkelt mer tid över till annat.

Sökanden får automatiskt stöd och återkoppling

Med stöd och kontroller får den sökande hjälp att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från start. All återkoppling till den sökande sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet.

EXEMPEL:

Entreprenören ansöker om att få gräva i allmän mark. Handläggaren på kommunen får automatiskt en avisering i form av sms och/eller e-post om att en ansökan inkommit. Eftersom handläggaren är ute i fält kan ärendet med ett enkelt klick öppnas direkt i smartphone eller surfplattan och det kan snabbt konstateras att vissa kompletteringar behövs. Besked om dessa kompletteringar går tillbaka till den sökande och handläggaren kan under tiden lägga sin tid på andra ärenden. Så snart kompletteringarna inkommit får handläggaren en ny avisering om detta och kan återgå till handläggning av ansökan. Allt sker digitalt och med enkla och snabba kommunikationsvägar.

Hantera fler ärenden per handläggare och minska era ledtider

Tack vare Minut GT kan du nu hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Minska ner ledtiderna och ta fler beslut per år. Även hantering kring slutbesiktningar och garantitider säkerställs helt automatiskt. Det sköter Minut GT åt dig, för du har ju viktigare saker att göra.

Minut GT – Vad är det?

Minut GT innehåller ett paket med smarta e-tjänster och mobilt stöd för hantering av:
• Gräv-/schakttillstånd
• TA-planer
• Markupplåtelser
• Besiktning/Uppföljning

Handläggaren kan när som helst komma åt all information kring ett ärende för att snabbt hantera frågor som kan uppstå.

Väx med Minut GT

Det finns även ytterligare tilläggstjänster inom området Gata och Trafik. Som kund ger vi dig valmöjligheten att, utifrån dina egna behov, växa med oss.

Exempel på ytterligare e-tjänster som du snabbt kan komma igång med är:
• Felanmälan
• Driftbidrag enskild väg
• Transportdispens tung trafik
• ”Blomlådor”

”Smarta e-tjänster”, vad innebär det?

Vid ansökan om t.ex. grävtillstånd innebär det att hela processen säkerställs i ett automatiserat digitalt flöde. Hela flödet blir hanterat på ett enhetligt vis, från ansökan, handläggning och remisshantering, fram till beslut. Minut GT tar även hand om den fortsatta processen med genomförandet, inklusive besiktningar och tillsyn, fram till slutbesiktning och fakturering. Detta gäller även processen under garantitiden då det skickas påminnelser i god tid innan det är dags för uppföljningar av utförda arbeten.

Teknisk information Minut GT

Aktuell version:

Systemkrav
Kontakt