Smartare e-tjänster för Trafik och gata

En handläggares vardag består av att gå igenom ansökningar, be om kompletteringar och samla in yttranden från olika remissinstanser. Detta är ofta tidsödande och skapar periodvis långa ledtider när många ärenden ska handläggas. Vi vill underlätta för dig genom att istället införa en verksamhetsbaserad process och ett digitalt flöde.

Digitaliserar alla dina ärenden

Nova ger dig en helt digital process för ärenden inom Trafik och gata. Du har tillgång till all information i ärendet när du behöver den och Nova sköter all dialog med sökande och intressenter. Genom att koppla ansökningar till kartan skapas en tydlighet mot både medborgare och kollegor över vad som sker i kommunen.

Registreringsarbetet utförs av den sökande

Systemet flyttar registreringsarbetet från handläggaren till den sökande eller entreprenören och ger ett minskat resursbehov för registrering och datafångst. Du får helt enkelt mer tid över till annat.

Med stöd och kontroller får den sökande hjälp att fylla i alla uppgifter korrekt och komplett redan från start. All återkoppling till den sökande sker helt automatiskt och dokumenterar all kommunikation i det pågående ärendet.

Exempel:
Entreprenören ansöker om att få gräva i allmän mark. Handläggaren på kommunen får automatiskt en avisering i form av sms och/eller e-post om att en ansökan inkommit. Handläggaren som just nu är ute i fält på uppdrag kan med ett enkelt klick öppna ärendet direkt i sin smartphone eller surfplatta. Handläggaren kan snabbt konstatera att vissa kompletteringar behöver göras och besked om dessa går tillbaka till den sökande. Handläggaren kan under tiden fortsätta lägga sin tid på det första uppdraget. Så snart kompletteringarna inkommit får handläggaren en ny avisering om detta och kan återgå till handläggning av ansökan. Allt sker digitalt och med enkla och snabba kommunikationsvägar.

Hantera fler ärenden per handläggare och minska ledtiderna

Tack vare Nova kan du nu hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Minska ledtiderna och ta fler beslut. Även hanteringen kring slutbesiktningar och garantitider säkerställs helt automatiskt. Det sköter Nova åt dig, för du har ju viktigare saker att göra.

Minut GT innehåller ett paket med smarta e-tjänster och mobilt stöd för hantering av:

• Gräv-/schakttillstånd
• TA-planer
• Markupplåtelser

Handläggaren kan när som helst komma åt all information kring ett ärende för att snabbt hantera frågor som kan uppstå.

Väx med Minut GT

Det finns även ytterligare tilläggstjänster inom området Trafik och gata. Som kund ger vi dig valmöjligheten att, utifrån dina egna behov, växa med oss.

Ytterligare e-tjänster som du snabbt kan komma igång med är:
• Felanmälan
• Driftbidrag enskild väg
• Transportdispens tung trafik
• ”Blomlådor”

”Smarta e-tjänster”, vad innebär det?

Vid ansökan om t.ex. grävtillstånd innebär det att hela processen säkerställs i ett automatiserat digitalt flöde. Hela flödet blir hanterat på ett enhetligt sätt, från ansökan, handläggning och remisshantering, fram till beslut. Minut GT tar även hand om den fortsatta processen med genomförandet, inklusive besiktningar och tillsyn, fram till slutbesiktning och fakturering. Detta gäller självklart även processen under garantitiden då Nova skickar påminnelser i god tid innan det är dags för uppföljningar av utförda arbeten.

 

Kontakt