TopoDirekt Administratör

Kursen är för dig som ska administrera TopoDirekt i din organisation. Genomförs via webb.

Förkunskaper

Grundkunskaper från TopoDirekt Användare krävs

Pris

10 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
 • Behörigheter, användare och AD-inloggning
 • Installation av klient, både Topocad och ISM Admin
 • Sambandet mellan topx-fil och databasen - Långa transaktioner
 • Genomgång av systeminställningarna för Topocad och vad som menas med ett Topocad-projekt
 • Skapa registerfil som kan användas och pekas ut/köra registerfil för Topocad systemfiler
 • Hur mätkodlistan är uppbyggd och vad som händer med mätdata som importeras enligt denna
 • Grov beskrivning av hur databasen installeras
 • Manérsättning i TopoDirekt
 • Hur "KARTORNA" till TopoDirekt är skapade och hur dessa kan ändras - Metalager, Skikt och KARTA
 • Hantera textsättning och lablar i TopoDirekt
 • Skapa och administrera egna tabeller, attribut och domäntabeller i TopoDirekt samt hantera olika regler för dessa
 • Kopplingar till olika externa datakällor, t.ex. FB, egna GIS-lager och WMS-tjänster
 • Beskrivning hur administrationen kring Registerkarte-GML och Historikhanteringen fungerar i TopoDirekt
Under kursen får du även en beskrivning av TopoDirekts systemarkitektur samt hur du hanterar dina Z-värden. Du får också en genomgång av vilka databastyper TopoDirekt stödjer, hur databasmodellerna är konstruerade, samt vilka samband som finns mot Svensk Geoprocess och vad som är tillägg.
 
Mar 29
TopoDirekt Administratör
Via webb 2 dagar
Kursdatum
Mar 29 - Mar 30 2021
Pris
10 000 kr
Kurstid

09:00 - 16:00

Maj 04
TopoDirekt Administratör
Via webb 2 dagar
Kursdatum
Maj 04 - Maj 05 2021
Pris
10 000 kr
Kurstid

09:00 - 16:00

Jun 07
TopoDirekt Administratör
Via webb 2 dagar
Kursdatum
Jun 07 - Jun 08 2021
Pris
10 000 kr
Kurstid

09:00 - 16:00