TopoDirekt Användare

Kursen är för dig som kommer jobba med produkten TopoDirekt.

Förkunskaper

Bra men inte nödvändigt med förkunskaper i TopoCad eller annan cad-programvara

Pris

10 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
  • Introduktion i TopoDirekt och hur TopoDirekts databasmodell är uppbyggda
  • Grundläggande CAD-kommandon i Topocad, som t.ex. att skapa linjer, punkt och ytor, redigera olika typer av geometrier såsom flytta, kopiera, explodera, tänj, länka och trimma m.m
  • Import av olika typer av geometrier, t.ex. mätdata, rasterfiler, andra filformat, WMS-tjänster
  • Hur du ajourhåller baskartan i TopoDirekt, både hur du lagrar ner nya geometrier i databasen och hur du redigerar befintliga geometrier
  • Allt från att redigera befintliga geometrier i databasen till att lagra
  • Genomgång av lagerhantering och redigera som text
  • Skapa produkter så som en nybyggnadskarta samt hur du skriver ut och exporterar den till olika format
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com.