TopoDirekt Användare

Kursen är för dig som kommer jobba med produkten TopoDirekt.

Förkunskaper

Bra men inte nödvändigt med förkunskaper i TopoCad eller annan cad-programvara

Pris

10 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
  • Introduktion i TopoDirekt och hur TopoDirekts databasmodell är uppbyggda
  • Grundläggande CAD-kommandon i Topocad, som t.ex. att skapa linjer, punkt och ytor, redigera olika typer av geometrier såsom flytta, kopiera, explodera, tänj, länka och trimma m.m
  • Import av olika typer av geometrier, t.ex. mätdata, rasterfiler, andra filformat, WMS-tjänster
  • Hur du ajourhåller baskartan i TopoDirekt, både hur du lagrar ner nya geometrier i databasen och hur du redigerar befintliga geometrier
  • Allt från att redigera befintliga geometrier i databasen till att lagra
  • Genomgång av lagerhantering och redigera som text
  • Skapa produkter så som en nybyggnadskarta samt hur du skriver ut och exporterar den till olika format

Vid kurs via webb behöver du ha åtkomst till Teams och TeamViewer på din dator under kursdagarna.