FB Hjälpprogram

Webbkursen är för dig som är systemansvarig på FB.

Förkunskaper

FB System

Pris

2 500 kr för en person och 1 000 kr för varje ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms

Längd

3 timmar

Det här ingår i kursen:
  • Anpassa startsidan med egna texter för maximal nytta
  • Använda FB-Administration på ett bättre sätt
  • Hantera användare och behörighet med stöd för MS AD
  • Underhålla och versionskontrollera databasen
  • Uppdatera databasen för FB
  • Kontrollera matchning mellan befolkning och fastighet för korrekta analyser
  • Analysera och förbättra prestandan med hjälp av förnyade kontroller
  • Konfigurera för automatisk avisering för FB FIR/KID
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com