FB Hjälpprogram

Webbkursen riktar sig till dig som är systemansvarig på FB.

Förkunskaper

FB System

Pris

3 000 kr för en person och 1 500 kr* för ytterligare person exkl. moms

Längd

3 timmar

Det här ingår i kursen:
 • FB Admin
  • Hantera användare och behörighet
  • Ladda data, exempelvis egna geometrier
  • Jobbhantering i FB Schemaläggare
  • Konfigurera och kontrollera automatisk avisering
  • Testa uppkoppling mot Lantmäteriet
  • Analys av databasen
 • FB Datakälla
  • Anpassa startsidan med egna texter för maximal nytta
  • Konfigurera datakälla på egen dator
  • Testa koppling mot AD
 • FB Underhåll
  • Underhålla och versionskontrollera databasen
  • Analysera och förbättra prestandan
  • Hantera uppdatering av vyer i databasen
  • Konfigurera AD-grupp för FB-administratörer

Kursen är lämplig för dig som redan har gått grundkursen FB System men vill uppdatera dina kunskaper inom de viktigaste momenten. Fokus är på FB Admin och funktionerna som behövs för att hålla databasen ajourhållen samt behörighetshanteringen så att användarna har åtkomst till rätt data.

*Priset gäller vid bokning av ytterligare person från samma organisation på ett och samma kurstillfälle.

Sep 24
FB Hjälpprogram
Webb 3 timmar
Kursdatum
Sep 24 2024
Pris
3,000 kr
Kurstid

09:00 - 12:00